Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady dne 22.03.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
10 270 24.03.2011 Zásady k pronajímání parkovacích stání pro parkování os. vozidel ve vnitroblocích nemovitostí, ve kterých vykonává práva vlastníka a správce MČ Praha 5 podle ustanovení §4, odst. 5) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, platné od 1. 2. 2011
10 271 24.03.2011 Schválení Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. j.: 50/0/KTA/06 uzavřené v roce 2006 na hudební doprovod při svatebních obřadech a při vítání občánků
10 272 24.03.2011 Návrh smlouvy o dílo na likvidaci křídlatky a bolševníku velkolepého na území MČ Praha 5
10 273 24.03.2011 Vyúčtování grantů za r. 2010 Místo pro život a ekologické programy
10 274 24.03.2011 Zpráva o stížnostech občanů vyřízených ÚMČ Praha 5, plnění Plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 a činnosti oddělení kontroly v roce 2010
10 275 24.03.2011 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
10 276 24.03.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
10 277 24.03.2011 Žádosti o přechod nájmu bytu
10 278 24.03.2011 Žádosti nájemců bytů o slevu z nájmu bytu
10 279 24.03.2011 Žádosti nájemců bytů o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
10 280 24.03.2011 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
10 281 24.03.2011 Návrh na opravu "Zásad pronájmu obecních bytů (bytových náhrad) v městské části Praha 5" platných od 15. 9. 2007
10 282 24.03.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, k. ú. Košíře
10 283 24.03.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1126-1127 Zahradníčkova č. o. 18 a 20, k. ú. Košíře
10 284 24.03.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, k. ú. Košíře
10 285 24.03.2011 Strakatého 1, prodej bytových jednotek č. 917/1, 917/2 a 917/3 v domě č. p. 917, k. ú. Košíře
10 286 24.03.2011 Personální záležitosti.
10 287 24.03.2011 Poskytnutí neinvestičního příspěvku firmě Febiofest, s. r. o.
10 288 24.03.2011 Petice občanů za obnovu výuky I. stupně v oblasti Zlíchov, Žvahov a Hlubočepy
10 289 24.03.2011 Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., IČ 251 061 21 - žádost o povolení k vjezdu vozidel do areálu školy Pod Žvahovem 463, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 62