Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady dne 22.02.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 186 24.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
7 187 24.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, k. ú. Košíře
7 188 24.02.2011 Č. p. 653 a 654 Renoirova 18 a 20 , Praha 5 - prodej b. j. 653/17 včetně příslušenství oprávněnému nájemci Martinu Pipotovi
7 189 24.02.2011 OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 890/11, k. ú. Hlubočepy zastavěného stavbou bez čísla popisného
7 190 24.02.2011 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1222, k. ú. Hlubočepy za pozemek parc. č. 1040/180, k. ú. Hlubočepy
7 191 24.02.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 1. 2. do 15. 2. 2011
7 192 24.02.2011 Personální záležitosti
7 193 24.02.2011 Návrh na uzavření smlouvy "Smlouva o spolupráci" se společností REMA Systém, a. s.
7 194 24.02.2011 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 90 a 4974/2 k. ú. Smíchov - výměna armatur PVK
7 195 24.02.2011 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí - správních obvodů v roce 2011
7 196 24.02.2011 Jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5, na období 2011 - 2014
7 197 24.02.2011 Zřízení druhé přípravné třídy v ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 od 1. 9. 2011
7 198 24.02.2011 Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2011/2012
7 199 24.02.2011 Úprava rozpočtu roku 2011 - sociální dávky
7 200 24.02.2011 Výpověď smlouvy o dílo na poskytování předpovědi počasí pro území MČ Praha 5
7 201 24.02.2011 Výroční zpráva za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím