Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady dne 08.02.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 108 10.02.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
5 109 10.02.2011 Zpráva o peticích za rok 2010
5 110 10.02.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
5 111 10.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, k. ú. Košíře
5 112 10.02.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, k. ú. Košíře
5 113 10.02.2011 Žádost České pojišťovny, a. s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 19.213 Kč
5 114 10.02.2011 Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 19/0/ZOSM/10 ze dne 4. 10. 2010
5 115 10.02.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 467/14 a 469/2, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
5 116 10.02.2011 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 16, k. ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy - dorovnání majetkoprávních vztahů
5 117 10.02.2011 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 689/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
5 118 10.02.2011 Souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví MČ Praha 5
5 119 10.02.2011 Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 2051/3, 4, 5, parc. č. 2053/9 v k. ú. Košíře, pozemku parc. č. 4849/4, k. ú.Smíchov a prodeje pozemku parc. č. 955/70, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
5 120 10.02.2011 Vzdání se funkce ředitelky Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
5 121 10.02.2011 Aktualizace směrnice č. 3/2010 pro uzavírání smluv a vystavování objednávek
5 122 10.02.2011 Žádost ZHMP o odejmutí správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - veřejného osvětlení na Tilleho náměstí a parku Na Zlíchově
5 123 10.02.2011 Organizační řád Úřadu městské části Praha 5
5 124 10.02.2011 Nabídkové řízení čís. 55/2010 na pronájem NP ev. č. 903 a 906, kancelář a sklad, spolu 119,66 m2- Štefánikova 249/28, Praha 5 - Smíchov
5 125 10.02.2011 Žádost A. Loucifové, trvale bytem Stroupežnického 2326/24, Smíchov, o pronájem místa pro parkování čís. 11
5 126 10.02.2011 Výsledek NŘ řízení čís. 51/2010 na pronájem NP kosmetického salónu 42,25 m2, Štefánikova 259/51, Praha 5
5 127 10.02.2011 Žádost nájemce NP ev. č. 901 v Lumiérova 238/19, k. ú. Hlubočepy obch. firmy DRACO servis s. r. o. o úpravu předpisu nájmu za období od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 28