Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady dne 18.01.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 32 21.01.2011 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
2 33 21.01.2011 Převod nepotřebného movitého majetku Policii ČR, OŘ Praha II, v podobě 5ks thermo tiskáren IP-10 Fuji
2 34 21.01.2011 Změna v číslování kapitol a podkapitol odborů v rozpočtovém provizoriu MČ Praha 5 na rok 2011 - organizační změna úřadu
2 35 21.01.2011 Změny v projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
2 36 21.01.2011 Návrh změn školských obvodů ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
2 37 21.01.2011 Úprava výše nájemného v roce 2011 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor, garáží a pozemků na základě roční míry inflace pro rok 2010
2 38 21.01.2011 Marcela Vosyková, IČ 48018503 - podání žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání objektu Záhorského 886/4, Praha 5
2 39 21.01.2011 NP Na Skalce 1/1047, k. ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu
2 40 21.01.2011 NP Plzeňská 92/195, k. ú. Košíře, Praha 5, Colour Bathroom s. r. o. - uzavření nájemní smlouvy na pronájem prodejny v podílovém domě
2 41 21.01.2011 NP - Švédská 35, č. p. 1844, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Barbora Baumová, žádost o provedení změny v označení nájemce
2 42 21.01.2011 Zrušení provozu mobilní kanceláře ÚMČ Praha 5 na pěší zóně Anděl k 15. 2. 2011
2 43 21.01.2011 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora s JUDr. Dagmar Kuželovou, soudním exekutorem, IČ 126 08 530, k vymožení pohledávky vůči povinnému Loula Petr, Klicperova 570/2, Praha 5
2 44 21.01.2011 Zrušení souhlasu s instalací satelitní antény - K Vodojemu 201/3, uživatel Ing. Zdeněk Knytl
2 45 21.01.2011 Návrh rozdělení parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov
2 46 21.01.2011 Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
2 47 21.01.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 od 1. 1. do 15. 1. 2011
2 48 21.01.2011 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rámcová smlouva na poskytování právních služeb pro oblast informačních a komunikačních technologií v podmínkách Úřadu městské části Praha
2 49 21.01.2011 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zajištění výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5"
2 50 21.01.2011 Zpráva o průběhu organizační změny