Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady dne 14.08.2007

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 1013 16.08.2007 Program 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 dne 13. 9. 2007
29 1014 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu úpravy směrné části ÚPn č. U 0564, k.ú. Smíchov
29 1015 16.08.2007 Vybudování betonového základu pod sochu sv. Václava, Musílkova ulice, k.ú. Košíře, č.parcely 2062/1
29 1016 16.08.2007 Restaurování sochy sv. Václava, Musílkova ul., Košíře, č.parcely 2062/1 a návrh smlouvy o dílo
29 1017 16.08.2007 Návrh na zadání dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce "Poliklinika Barrandov, Krškova 21/807- osazení termoregulačních ventilů"
29 1018 16.08.2007 Žádost organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, o. s. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro kampaň "Eurizons" na pěší zóně Anděl dne 4. 9. 2007
29 1019 16.08.2007 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 28/1001/2007, bod I. 1. ze dne 11. 7. 2007
29 1020 16.08.2007 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, výpočetní technika
29 1021 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu Urbanistické studie Nádraží Smíchov
29 1022 16.08.2007 Bytové záležitosti projednané na zasedání Bytového výboru ZMČ
29 1023 16.08.2007 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
29 1024 16.08.2007 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 2/99/2006, bod I. 4. ze dne 17. 1. 2006
29 1025 16.08.2007 Žádost o souhlas se záborem veřejného prostranství pro reklamní akci Modré pyramidy, a. s. na pěší zóně Anděl ve dnech 21. 8. - 22. 8. 2007
29 1026 16.08.2007 Žádost společnosti Agentura GM Smíchov, s. r. o. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro akci "Happening společnosti ASEKOL" na pěší zóně Anděl ve dnech 19. 9. - 22. 9. 2007 a umístění reklamy od 3. 9. 2007 do 22. 9. 2007
29 1027 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě směrné části ÚPn v území OB na pozemcích č. parc. 4718, 4719, k.ú. Smíchov, ze stávajícího kódu míry využití B na C
29 1028 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Dům pro seniory Malvazinky, v Praze 5" na pozemku č. parc. 1479/112, k. ú. Košíře
29 1029 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytové domy Košíře" na pozemcích č. parc. 718, 732, 722/4 , k. ú. Košíře, ulice Pod Kavalírkou
29 1030 16.08.2007 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytový dům Malvazinky" na pozemku č. parc. 1479/111, k. ú. Košíře
29 1031 16.08.2007 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
29 1032 16.08.2007 Darování měřícího modulu k monitorovacímu systému JIP chirurgické kliniky FN v Motole
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 61