Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

40. zasedání rady dne 05.10.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1291 07.10.2010 NP Štefánikova 249/28, LECTON, a. s. návrhy na podání výpovědí z nájmů NP ev. čís. 903 a 906
40 1292 07.10.2010 Nabídkové řízení čís. 33/2010 na pronájem NP kosmetického salonu 42,25 m2 Štefánikova 259/51, Praha 5
40 1293 07.10.2010 Vyřazení z Evidence hmotného majetku MČ Praha 5 čtyři mobilní telefony ve vlastnictví MČ Praha 5 užívané členy Zastupitelstva MČ Praha 5
40 1294 07.10.2010 Firma T-Systems Czech Republic a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 942/100, k. ú. Hlubočepy
40 1295 07.10.2010 Žádost firmy SUPRAPHON a. s. o prodloužení trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k. ú. Smíchov, ul. Pechlátova
40 1296 07.10.2010 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 606/1, 610/4, 606/9 a 610/1, k. ú. Košíře
40 1297 07.10.2010 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1529/4, k. ú. Košíře
40 1298 07.10.2010 Žádost PhDr. Marie Halatové o prominutí smluvní pokuty ve výši 645 Kč
40 1299 07.10.2010 Použití investičního fondu v roce 2010 ve FZŠ Barrandov II
40 1300 07.10.2010 Kodex etiky zaměstnanců ÚMČ Praha 5
40 1301 07.10.2010 Organizační řád Úřadu městské části Praha 5
40 1302 07.10.2010 Stanovení pracovní agendy a úřední doby Mobilní a informační kanceláře MČ Praha 5 na Trnkově náměstí na Barrandově po jejím otevření
40 1303 07.10.2010 Pronájem části pozemku č. par. 2043/201 k. ú. Hlubočepy pro reklamní zařízení firmy euroAWK, s. r. o.
40 1304 07.10.2010 Majetkoprávní vypořádání k pozemkům v ul. Jenišovská k. ú. Košíře
40 1305 07.10.2010 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Program regenerace průzkum vymezené části Malostranského hřbitova 2. část
40 1306 07.10.2010 "Průzkum dopadů zvyšování regulovaného nájemného na sociálně znevýhodněné občany trvale žijící na území MČ Praha 5"
40 1307 07.10.2010 Návrh na podání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
40 1308 07.10.2010 Žádost Základní školy Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 o grant MHMP na rok 2011 - I/1 Rekonstrukce a oprava povrchů venkovních sportovišť
40 1309 07.10.2010 Žádost Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy o grant MHMP na rok 2011 - I/1 Rekonstrukce a oprava povrchů venkovních sportovišť
40 1310 07.10.2010 Provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava fasády a částečná výměna střešní konstrukce objektu Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38