Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady dne 30.07.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1001 05.08.2010 Schválení programu 25. ZMČ P5, které se koná dne 16. 9. 2010
31 1002 05.08.2010 DELIGHT s. r. o., IČ 28501748 - 1. Pražská pláž - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2009
31 1003 05.08.2010 NEVO s. r. o., IČ 61329347 - výpověď z nájmu nebytových prostor v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, na základě žádosti dohodou ke dni 31. 7. 2010
31 1004 05.08.2010 RZA MEDIA s. r. o., IČ 26792061 a LH PRODUCTION s. r. o., IČ 27599558 - podání žalob na úhradu smluvních pokut za užívání nebytových prostor, přihlášení pohledávky do likvidace
31 1005 05.08.2010 Č. p. 980 Vltavská 12 - uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 7. 10. 2002 s Vysokou školou finanční a správní o. p. s., Estonská 500, Praha 10, IČ 26138077
31 1006 05.08.2010 Rozšíření provozu Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2 do lokality Hlubočepy - Barrandov - objekt Záhorského 886, jako odloučené pracoviště této příspěvkové organizace
31 1007 05.08.2010 Výběr zhotovitele veřejné zakázky oprav domů MČ Prahy 5 dle plánu oprav domovního a bytového fondu v roce 2010
31 1008 05.08.2010 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 21/0/OSS/05 o poskytování činností spojených s konsolidací informačního a telekomunikačního prostředí městské části Praha 5
31 1009 05.08.2010 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 38/0/OSS/05 na poskytování komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5
31 1010 05.08.2010 Hodnotící zpráva o plnění Programového prohlášení RMČ P5 za volební období 2006 - 2010
31 1011 05.08.2010 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou
31 1012 05.08.2010 Návrh na změnu financování akcí KMČ P5