Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

28. zasedání rady dne 08.07.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
28 866 09.07.2010 Č. p. 999 Na Bělidle, č. o. 11, Praha 5 - prodej bytové jednotky č. 999/7 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 412 a 413 oprávněnému nájemci - Alena a Pavel Fořtovi
28 867 09.07.2010 Revokace usnesení č. 23/772/2010 ze dne 15. 6. 2010
28 868 09.07.2010 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Mileny Tučkové a Věry Vithové
28 869 09.07.2010 Poskytnutí finančního daru Českému svazu protifašistických bojovníků Prahy 5 - Darovací smlouva
28 870 09.07.2010 Změny v komisích RMČ Praha 5
28 871 09.07.2010 Návrh na rozšíření předmětu VZ malého rozsahu: Vypracování zadávací dokumentace vč. inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky "Stavební úpravy MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami č. p. 3183/5, na pozemku parc. č. 4034/1, k. ú. Smíchov, Praha 5"
28 872 09.07.2010 Bezpečnostní situace v parku Skalka
28 873 09.07.2010 Návrh na oslovení firem, jako uchazečů o zakázku, na zhotovitele stavebních prací
28 874 09.07.2010 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
28 875 09.07.2010 Přehled plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010
28 876 09.07.2010 Provedení stavebních úprav 2 bytů v Domě s pečovatelskou službou na adrese Zubatého 10, Praha 5
28 877 09.07.2010 Návrh na zadání veřejné zakázky "ZŠ Radlická 140/115- výstavba tělocvičny -dodatečné stavební práce -II"