Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

41. zasedání rady dne 12.10.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1329 14.10.2010 MUDr. Vladimír Remeš a MUDr. Irena Remešová - uzavření Dodatku č. 3 k nájemním smlouvám na pronájem NP polikliniky Krškova 807, Praha 5
41 1330 14.10.2010 VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., IČ 26479800 - vynaložení nákladů na stavební úpravy a opravy dle znaleckého posudku č. 3203-111.10, vyhotoveného Ing. Věrou Kadlecovou, dne 23. 7. 2010
41 1331 14.10.2010 Zpráva o investicích společnosti Medifin a. s. do areálu polikliniky Kartouzská do 30. 9. 2010 a přehled předpokládáných budoucích investic
41 1332 14.10.2010 Schválení objednávek MČ P5
41 1333 14.10.2010 Změna výše smluvní pokuty v nájemních smlouvách OOA
41 1334 14.10.2010 SANANIM občanské sdružení - nebytový prostor 819/101 Na Skalce 15 č. p. 819, k. ú. Smíchov, kontaktní centrum pro uživatele návykových látek
41 1335 14.10.2010 Č. p. 2243 Vrázova č. o. 7, k. ú. Smíchov - zrušení usnesení RMČ č. 20/680/2010 ze dne 27. 5. 2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru č. 2243/101
41 1336 14.10.2010 Č. p. 276 Lidická č. o. 36 - prodej půdní bytové jednotky č. 276/05, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu, zastavěném pozemku a souvisejícím pozemku oprávněnému nájemci
41 1337 14.10.2010 Dodatek k nájemní smlouvě 58/0/OOA/04 - pronájem pozemku č. parc. 1975/1 v k. ú. Košíře - MČ Praha 5 je nájemcem pozemku
41 1338 14.10.2010 Schválení objednávek MČ Praha 5
41 1339 14.10.2010 Návrh na vyřazení akce "Sanace zdiva proti vlhkosti, Stroupežnického 493/10, Praha 5" z plánu investičního odboru na rok 2010 a přesun finančních prostředků na akci "Uliční stromořadí a stavební úpravy komunikace Zborovská"
41 1340 14.10.2010 Pravidla pro uplatňování složení kauce při prodeji nemovitostí dle "Statutu..." třetí osobě
41 1341 14.10.2010 Schválení provedeného předvýběru prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
41 1342 14.10.2010 Smlouva o výpůjčce na pozemky parc. č. 2958/2, 2949 a 2908, k. ú. Smíchov mezi Městskou částí Praha 5 a Dopravním podnikem hl. m. Prahy
41 1343 14.10.2010 Žádost o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3067/6, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónicu 02 Czech Republic a. s.
41 1344 14.10.2010 Vyhotovení souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 1882/1, k. ú. Košíře a parc.č. 484/3, k. ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem vybudování provizorního vjezdu ke stavbě VSA Motol
41 1345 14.10.2010 Stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 954/1 a 954/11, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy - výběrové řízení
41 1346 14.10.2010 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti a to pozemku parc. č. 1542/1, k. ú. Košíře z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
41 1347 14.10.2010 Záměr pronájmu části pozemků č. parc. 22, 3/4, 18, 17/3, 12/1, k. ú. Smíchov
41 1348 14.10.2010 NP - Ostrovského 2, č. p. 33, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce TRADE JASMIN, IČ 28214480, uzavření Dodatku k NS
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 68