Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady dne 21.09.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1210 23.09.2010 Revokace usnesení č. 36/1146/2010
38 1211 23.09.2010 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání farního odpoledne
38 1212 23.09.2010 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 73/0/OOA/07na komplexní realizaci prodeje bytů a nebytových prostor
38 1213 23.09.2010 Žádost Petra Nováka o pronájem druhého parkovacího místa ve vnitrobloku domu č. p. 277, Vltavská 28
38 1214 23.09.2010 B. j. 789/3, v domě č. p. 789 Holečkova č. o. 49, k. ú. Smíchov - záměr prodeje
38 1215 23.09.2010 Návrh na zařazení 1 bytu za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem
38 1216 23.09.2010 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
38 1217 23.09.2010 Návrh dohody o provedení práce pro výkon funkce kronikáře Městské části Praha 5
38 1218 23.09.2010 Žádost společnosti HYPERCUBE, a. s. o souhlas se záborem veřejného prostranství pro umístění reklamního panelu na pěší zóně Anděl ve dnech 18. 10. - 15. 11. 2010
38 1219 23.09.2010 Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí na třídu a uhrazení zvýšených výdajů v Základní škole Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
38 1220 23.09.2010 VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., IČ 26479800 - žádost o uzavření podnájemní smlouvy se společností DIGI Akademie, s. r. o. a umístění sídla společnosti DIGI Akademie, s. r. o. na adrese Vltavská 585/14, Praha 5
38 1221 23.09.2010 Danilo Česal, IČ 15315118 - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 55/0/OOA/08 ze dne 15. 7. 2008
38 1222 23.09.2010 Okrouhlík spol. s r. o., IČ 49612565 - žádost o uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 1993 a souhlas s uzavřením podnájemních smluv
38 1223 23.09.2010 Návrh metody, kterou bude prováděn předvýběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
38 1224 23.09.2010 Zpráva o činnosti společnosti Harmaty Praha CZ, spol. s r. o. za měsíc srpen 2010
38 1225 23.09.2010 Záštita radní Jitky Matouškové nad akcí Týden pro neziskový sektor a garanti jednotlivých dnů
38 1226 23.09.2010 Prodej 4 osobních automobilů z majetku Městské části Praha 5 za nabídkovou cenu prostřednictvím autobazarů
38 1227 23.09.2010 Schválení objednávky MČ P5
38 1228 23.09.2010 Snížení místního poplatku provozovatelům restauračních předzahrádek na PZ Anděl v době provádění úprav tramvajové trati (červenec - srpen 2010) o 50%
38 1229 23.09.2010 Žádost Základní školy Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 o grant MHMP na rok 2011 - provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 45