Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

33. zasedání rady dne 17.08.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1015 18.08.2010 Odpis nevymahatelných pohledávek za smluvní pokuty za rok 2007 a 2008 u nájmu nebytových prostor
33 1016 18.08.2010 Změna platového výměru ředitelky mateřské školy v souvislosti s navýšením kapacity Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 a v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
33 1017 18.08.2010 Petice za výměnu vedení Prahy 5
33 1018 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ 19/603/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 479/101 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
33 1019 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ 19/604/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 479/102 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
33 1020 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/605/2010 a nový záměr společného prodeje nebytových prostor 479/103 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, 482/103 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49 a 483/103 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, vše k. ú. Košíře
33 1021 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ 19/606/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 482/101 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
33 1022 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/607/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 482/102 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
33 1023 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/608/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 483/101 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
33 1024 18.08.2010 Zrušení usnesení RMČ č. 19/609/2010 z 14.5.2010 a nový záměr prodeje nebytového prostoru 483/102 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
33 1025 18.08.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
33 1026 18.08.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 597 Újezd č. o. 7, k. ú. Malá Strana
33 1027 18.08.2010 Návrh na provedení veřejné zakázky "ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 720/26, výstavba pavilonu tělocvičny - zpracování zadávací dokumentace v podrobnostech prováděcího projektu "
33 1028 18.08.2010 Pracovní řád Úřadu městské části Praha 5
33 1029 18.08.2010 Prodej bytového domu č. p. 794, Erbenova č.o. 2 se zastavěným pozemkem parc. č. 3573, k. ú. Smíchov a schválení dohod o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č.794/10 a 794/11
33 1030 18.08.2010 NP Ostrovského 2, č. p. 33, Praha 5 - k. ú. Smíchov, TRADE JASMIN, spol. s r.o., IČ 28214480, návrh na podání výpovědi z nájmu, návrh na podání žaloby na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství v případě neuhrazení pohledávky do data ukončení nájmu
33 1031 18.08.2010 Nájemce T - Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, žádost o prodloužení doby nájmu
33 1032 18.08.2010 Nájemce T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, žádost o prodloužení doby nájmu
33 1033 18.08.2010 Petice za dodržování čistoty a ochrany životního prostředí v okolí stavby na pozemcích 550,555 a 556/2 v kat. území Košíře
33 1034 18.08.2010 Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 2483/4, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro T - System Czech republic, a. s.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 41