Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady dne 13.07.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 878 29.07.2010 Stanovisko k prodeji části poz. parc. č. 5043/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a směně části poz. parc. č. 1753/2 ve vlastnictví Prague Business Property a. s. a části poz. parc. č. 5043/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
29 879 29.07.2010 Žádost správní firmy CENTRA, a. s. o proplacení náhrady škod způsobených sněhovou kalamitou na vozidlech zaparkovaných u domů MČ Praha 5
29 880 29.07.2010 Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 972, 973, 977/2, 977/3, k. ú. Hlubočepy za pozemky parc. č. 2043/88 a 2043/89
29 881 29.07.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4185/11, 4185/14 a části pozemku parc. č. 5097, vše v k. ú. Smíchov
29 882 29.07.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 942/14, k. ú. Hlubočepy
29 883 29.07.2010 Převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 15. 000 Kč a následné čerpání IF ve výši 74. 000 Kč - ZŠ waldorfská
29 884 29.07.2010 ISCO spol. s r. o. - uzavření Dodatku č. 7 k NS č. 85/0OOA/06 ze dne 20. 10. 2006 ve znění pozdějších dodatků, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje nájemné
29 885 29.07.2010 Europharm a. s., IČ 49621173 - poskytnutí slevy z nájemného za užívání NP v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
29 886 29.07.2010 Milan Kadlec, IČ 67278710 - žádost o umístění prodejního pultu ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
29 887 29.07.2010 AquaDream a. s. - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 63/0/OOA/07 ze dne 11. 9. 2007, na pronájem Sportovního centra Barrandov, Praha 5
29 888 29.07.2010 Smíchovské cedule na historicky cenné objekty
29 889 29.07.2010 Zrušení NS 11/2010, ev. čís. 21/0/OOA/NP/10 uzavřené s Jaroslavem Kolandou na užívání 1 stání ve spol. garáži ve dvoře nem. č. p. 2326 Stroupežnického 24,Praha 5
29 890 29.07.2010 Dohoda o provedení změny stavby v domě Stroupežnického 2326/24, Praha 5 u NP s nájemcem L. Kotalem a J. Kotalovou na výměnu výkladců prodejny rychlého občerstvení
29 891 29.07.2010 Revokace usnesení ze dne 8. 12. 2009 čj. 19/15/2009
29 892 29.07.2010 Výsledek nabídkového řízení na pronájem 8 bytů za smluvní nájemné (skupina 54)
29 893 29.07.2010 Revokace usnesení č. 16/482/2010
29 894 29.07.2010 Žádost o souhlas s konáním charitativní prezentace firmy Avon Cosmetics - "Projekt proti rakovině prsu" na pěší zóně Anděl ve dnech 21. a 27. 10., 4. a 11. 11. 2010
29 895 29.07.2010 Jan Písecký - Tenis Cibulka, V Stráni 11, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 3 k Opční nájemní smlouvě ze dne 23. 3. 2004
29 896 29.07.2010 Žádost Mojmíra Halena, Pechlátova 2503/16, Praha 5, o sloučení stávajícího bytu s uvolněným bytem v témže domě
29 897 29.07.2010 Návrh na zařazení 1 bytu za smluvní nájemné, 3 bytů za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 2 bytů za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 67