Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady dne 27.05.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
20 627 01.06.2010 Novela nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, s žádostmi o zařazení místa do přílohy č. 1 nařízení - připomínkové řízení
20 628 01.06.2010 Na Šmukýřce 29, prodej bytových jednotek č. 916/2, 916/3 a 916/4 v domě č. p. 916, k. ú. Košíře
20 629 01.06.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 50/1, 50/3, 495/5, 471/1, 486/4 a částí pozemků parc. č. 489/2 a 6/1, k. ú. Motol
20 630 01.06.2010 Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidací předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace - stav k 31. 12. 2009
20 631 01.06.2010 Příkazní smlouva o správě objektu - Štefánikova 41/338, k. ú. Smíchov
20 632 01.06.2010 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
20 633 01.06.2010 OOA MHMP žádá RMČ P5 o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemků parc. č. 3916/2 a 4841/4, k. ú. Smíchov
20 634 01.06.2010 Firma T-Systems Czech Republic a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/14, 1796/2, 1798/109, 1798/110, 1798/111, 1798/156, 1798/351, 1798/352, 1798/77 a 1798/84, vše v k. ú. Hlubočepy
20 635 01.06.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji, případně pronájmu pozemku parc. č. 564/1 a částí pozemku parc. č. 562, k. ú. Radlice
20 636 01.06.2010 Návrh na odpis nevymahatelných a promlčených pohledávek za dlužníky MČ Praha 5 v celkové výši 21. 935,90 Kč
20 637 01.06.2010 Žádost o převzetí záštity a finanční příspěvek na preventivně-bezpečnostní akci Bezpečné léto
20 638 01.06.2010 Exkurze žáků z 8. tříd ZŠ z Prahy 5 do Národního památníku v Osvětimi
20 639 01.06.2010 Odpis pohledávek do výše 5.000 Kč na základě směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky
20 640 01.06.2010 Návrhy na podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut za užívání NP, vč. případných žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným užíváním cizí věci
20 641 01.06.2010 Novostavba "Viladomy - Lučistníků, Radlice Praha 5", parc. č. 434/1, 434/4, 434/5, k. ú. Radlice, dokumentace k územnímu řízení
20 642 01.06.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost Opus Pictum o. s. o prodloužení termínu předložení vyúčtování
20 643 01.06.2010 Kulturní akce v parku Portheimka
20 644 01.06.2010 Návrh smlouvy o dílo s Agenturou GM, s. r. o. na zajištění koncertu Filharmonie Hradec Králové
20 645 01.06.2010 Žádost o vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2056/11 parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PRE a. s.
20 646 01.06.2010 Záměr vybudování masérny pro potřeby zaměstnaců Městské části Praha 5 zařazených do Úřadu městské části Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 63