Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

18. zasedání rady dne 11.05.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
18 560 14.05.2010 Sportovní letní dny v Aquaparku Barrandov
18 561 14.05.2010 Sportovní den Prahy 5 "O pohár starosty MČ Praha 5" pro žáky základních škol Prahy 5
18 562 14.05.2010 Štěpařská č. o. 10, záměr prodeje domů č. p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemkem parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
18 563 14.05.2010 Záměr prodeje řadových garáží na cizím pozemku parcel. č. 1475/94, k. ú. Košíře
18 564 14.05.2010 Směrnice č. 2/2010 o hospodaření s finančními prostředky a její účinnost od 1. 6. 2010
18 565 14.05.2010 Směrnice č. 3/2010 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek
18 566 14.05.2010 Žádost Petry Karasové o proplacení náhrady škody za poškozené vozidlo při sněhové kalamitě ve výši 5.698 Kč z titulu spoluúčasti na pojistné události u pojišťovny UNIQA a. s.
18 567 14.05.2010 Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení La Isla Production na pořádání 5. ročníku Pražského karnevalu
18 568 14.05.2010 Koncerty a vystoupení během konání výstavy Vlastimil Šik - Epilog v Galerii Portheimka
18 569 14.05.2010 Návrh na odměnu ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
18 570 14.05.2010 Smlouva o poskytování právní pomoci mezi Městskou částí Praha 5 a JUDr. Vladimírem Stárkem, advokátem
18 571 14.05.2010 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou
18 572 14.05.2010 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2009/10 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
18 573 14.05.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
18 574 14.05.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
18 575 14.05.2010 NP Na Neklance 30/1299, Praha 5 - Smíchov, Stanislav Mečíř - uzavření Dohody o provedení změny stavby
18 576 14.05.2010 T-Mobile Czech Republic, a. s., uzavření Dodatku č. 3 k NS č. 175/OSM/01 ze dne 29. 11. 2001 ve znění pozdějších dodatků, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje roční nájemné
18 577 14.05.2010 NP Na Hutmance, Praha 5 - Jinonice, pronájem na základě oznámení záměru
18 578 14.05.2010 Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 4875/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro T - System Czech republic a. s.
18 579 14.05.2010 NP - Holubova 2, č. p. 2518, Praha 5 - k. ú. Smíchov, žádost o slevu z nájemného
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33