Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

17. zasedání rady dne 04.05.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
17 518 06.05.2010 Žádost České podnikatelské pojišťovny, a. s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 11. 690 Kč
17 519 06.05.2010 Žádost České pojišťovny, a. s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 29. 774 Kč
17 520 06.05.2010 Žádost České pojišťovny, a. s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 22.518 Kč
17 521 06.05.2010 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 28 000 Kč
17 522 06.05.2010 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 36 000 Kč
17 523 06.05.2010 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 133 998 Kč
17 524 06.05.2010 Firma CentroNet a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1020/80, 1020/84, 1020/114 a 1020/120, vše v k. ú. Hlubočepy
17 525 06.05.2010 Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna 2010 do března 2010
17 526 06.05.2010 Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1040/137 a 1040/151, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy
17 527 06.05.2010 Umístění výdechu vzduchotechniky podzemních garáží S a n t é Modřany s. r. o. na budově č. p. 760 k. ú. Smíchov, Kořenského 10 ve svěřené správě MČ P5
17 528 06.05.2010 Finanční příspěvek na činnost Švandova divadla na Smíchově na r. 2010
17 529 06.05.2010 Souhlas se vstupem na poz.parc.č.1591,1592/1,1592/2,1592/6,1592/9, 1592/10,1592/11,1592/121592/13,1592/14,1592/18,1593/1, 1593/2, 1594/1,1594/7, 1594/8, k. ú.Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke stavbě přeložky kVN,SDK, nový kNN v rámci plánované výstavby
17 530 06.05.2010 Stanovisko ke krátkodobému pronájmu pozemků 939/5, 942/2, 954/1, 1671, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy - zařízení staveniště
17 531 06.05.2010 Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4261/192, 4261/197, 4261/178, k. ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy - pozemky již využívány soukromými vlastníky, dořešení majetkoprávních vztahů
17 532 06.05.2010 Vyúčtování předpisu pojistného v rámci flotilové pojistné smlouvy č. 44/0/OSS/08 ze dne 29.12.2008 se společností GENERALI Pojišťovna, a.s. pro zajištění pojištění služebních vozidel používaných Městskou částí Praha 5
17 533 06.05.2010 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizaci Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
17 534 06.05.2010 Informace o přehledu investičních akcí realizovaných Odborem investiční výstavby v roce 2009
17 535 06.05.2010 Garáže Na Bělidle 3 č. p. 64, prodej garáží se zastavěným pozemkem parc. č. 382/2, k. ú. Smíchov
17 536 06.05.2010 Prodej nebytového prostoru 294/101 v domě č. p. 294 Mahenova č. o. 4, k. ú. Košíře
17 537 06.05.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42