Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady dne 20.04.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
15 438 22.04.2010 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Česká republika-Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010
15 439 22.04.2010 Vyřazení z Evidence hmotného majetku MČ Praha 5 osobní vozidlo zn. ŠKODA Octavia, RZ 8A6 7677, inventární číslo 001596, ve vlastnictví MČ Praha 5
15 440 22.04.2010 Nepeněžitý dar nepotřebného movitého majetku Základní škole Praha 5, Košíře, Nepomucká 1/139 se sídlem Nepomucká 1/139, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 69781761
15 441 22.04.2010 Nepeněžitý dar nepotřebného movitého majetku Základní škole a mateřské škole Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 se sídlem Ke Smíchovu 16, Praha- Slivenec, PSČ 154 00, IČ 70108391
15 442 22.04.2010 Zrušení záměru prodeje pozemků zastavěných patrovými garážemi v k. ú. Radlice při ul. Na Vysoké II. vlastníkům staveb garáží
15 443 22.04.2010 Poskytnutí částky 5.000 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2010 hl. m. Praha pro Technickou správu komunikací (příspěvková organizace hl. m. Prahy) na spolufinancování oprav povrchu chodníků a komunikací na území MČ Praha 5-rozpočtová opatření
15 444 22.04.2010 Poskytnutí částky 5.000 tis.Kč z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2010 hl.m.Praha pro Technickou správu komunikací (příspěvková organizace hl.m.Prahy) na spolufinancování oprav povrchu chodníků a komunikací na území MČ Praha 5-rozpočtová opatření
15 445 22.04.2010 Poskytnutí částky 3.500 tis.Kč z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2010 hl.m.Praha pro Technickou správu komunikací (příspěvková organizace hl.m.Prahy) na spolufinancování oprav povrchu chodníků a komunikací na území MČ Praha 5-rozpočtová opatření
15 446 22.04.2010 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2010
15 447 22.04.2010 Nepeněžitý převod 5 ks thermosublimačních tiskáren ve prospěch Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy - HS 7 Smíchov, Jinonická 1226, Praha 5
15 448 22.04.2010 Návrh na poskytnutí daru osobám invalidním ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod
15 449 22.04.2010 Návrh dodatku č. 2, smlouvy č. 26/0/KMČ/08 mezi MČ P5, MČ P1 a hl. m. Prahou, zastoupeným ROPID na straně jedné a První Všeobecnou Člunovací Společností, s. r. o. na straně druhé, o zajištění dopravní obslužnosti na přívozech č. P4 a P5 v r. 2010
15 450 22.04.2010 Záměr prodeje bytového domu č. p. 794 Erbenova č. o. 2, včetně pozemku parc. č. 3573, k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
15 451 22.04.2010 Č. p. 3171 Matoušova č. o.16a, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 3171/1 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 67 oprávněnému nájemci - Miroslav a Jiřina Mašatovi
15 452 22.04.2010 Záštita zástupkyně starosty MČ Praha 5 Mgr. Lucie Vávrové Ph.D. nad dětským dnem na Barrandově
15 453 22.04.2010 Dočasné financování výdajů na konání voleb do Parlamentu ČR ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2010
15 454 22.04.2010 Č. p. 653 a 654 Renoirova 18 a 20 , Praha 5 - záměr prodeje b. j. 653/17 včetně příslušenství oprávněnému nájemci Martinu Pipotovi
15 455 22.04.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
15 456 22.04.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
15 457 22.04.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35