Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

8. zasedání rady dne 23.02.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
8 190 26.02.2010 Č. p. 569, Jindřicha Plachty č. o. 13, se zastav. pozemkem parc. č. 475/1, k. ú. Smíchov - prodej b. j. 569/5
8 191 26.02.2010 Záměr prodeje pozemku č. parc. 2084/3 k. ú. Smíchov - zastavěného garáží vlastníkům stavby
8 192 26.02.2010 Rozpočtová opatření od 28. 1. 2010 do 10. 2. 2010
8 193 26.02.2010 Schválení programu 21. ZMČ P5, které se koná dne 16. 3. 2010
8 194 26.02.2010 Návrh na zpracování architektonické studie - koncepce rozvoje a využití ploch zeleně na území MČ Praha 5 navazujících na parkové plochy Husovy Sady
8 195 26.02.2010 Dům Pod Habrovou 22, dokumentace k územnímu řízení
8 196 26.02.2010 Podpora celosvětové kampaně "VLAJKA PRO TIBET"
8 197 26.02.2010 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010
8 198 26.02.2010 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2009 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.
8 199 26.02.2010 Žádost o prodej id. 164/10000 pozemků parc. č. 298/113, 298/122 a 298/123, k. ú. Motol
8 200 26.02.2010 Žádost o souhlas s konáním akce "Evropský den 2010" na pěší zóně Anděl dne 6. 5. 2010
8 201 26.02.2010 Žádost o souhlas s prezentací humanitární činnosti Občanského sdružení ADRA v rámci velikonoční sbírky na pěší zóně Anděl ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2010
8 202 26.02.2010 Žádost o souhlas s pořádáním benefiční sbírkové kampaně "Akce cihla" na pěší zóně Anděl ve dnech 30. 5. - 31. 7. 2010
8 203 26.02.2010 Zahradníčkova č. p. 27, 28, 29, k. ú. Motol, prodej bytové jednotky 28/4 podle zákona č. 72/1994 Sb., oprávněnému nájemci bytu
8 204 26.02.2010 Pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
8 205 26.02.2010 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
8 206 26.02.2010 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
8 207 26.02.2010 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
8 208 26.02.2010 Návrh na podpis plných mocí pro advokátní kanceláře JUDr. Nataši Tuvorové a Mgr. Ireny Lazurové, L L. M. pro podepisování výpovědí z nájmu bytů
8 209 26.02.2010 Finanční příspěvek na pořádání Svatováclavských slavností 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31