Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady dne 23.03.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 301 31.03.2010 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro soc. oblast - V. Program - podpora MČ v oblasti soc. služeb pro rok 2010 a návrh na jmenování komise na otevírání obálek a posouzení žádostí pro poskytnutí účelové dotace V. Program - Podpora MČ v oblasti soc. služeb
11 302 31.03.2010 Návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení žádostí na udělení grantů v roce 2010 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika" a "Podaná ruka - volnočasové aktivity občanů"
11 303 31.03.2010 Žádost společnosti Via Lucis o. p. s, Záhorského 886/4, Praha 5, o zrušení výpovědi a uzavření splátkového kalendáře
11 304 31.03.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
11 305 31.03.2010 Nabídka 1 uvolněného bytu a návrh na další nepronajímání 1 uvolněného bytu
11 306 31.03.2010 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
11 307 31.03.2010 Rozpočtové opatření od 25. 2. 2010 do 10. 3. 2010
11 308 31.03.2010 Pohádkové Velikonoce Prahy 5
11 309 31.03.2010 Pronájem části pozemku č. parc. 608 k. ú. Smíchov - Nádražní č. p. 761/52 - nájemce nebytového prostoru v domě
11 310 31.03.2010 Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 792/11 v k. ú. Jinonice - rondel firmy Pragoplakát, s. r. o.
11 311 31.03.2010 Pronájem částí pozemků v k. ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení - firma outdoor akzent, s. r. o.
11 312 31.03.2010 Sbírka pomoc seniorům - závěrečná zpráva
11 313 31.03.2010 Zpráva o stížnostech, oznámeních, podnětech a peticích občanů vyřízených ÚMČ Praha 5, plnění plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 a činnosti oddělení kontroly odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 5 v roce 2009
11 314 31.03.2010 Uzavření nájemních smluv s MAXIMA, spol. s r. o. na NP v č. p. 1844 a 1845 , k. ú. Smíchov a se Žabka, a. s. na NP u č. p. 107, k. ú. Smíchov dle Dohody o narovnání a zveřejněných záměrů pronájmů
11 315 31.03.2010 NP Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, Etappa s. r. o., žádost o úpravu předpisu nájemného za měsíc 10/2009
11 316 31.03.2010 NP Na Hutmance, Praha 5 - Jinonice, pronájem na základě oznámení záměru
11 317 31.03.2010 NP - Stroupežnického 24, č. p. 2326, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
11 318 31.03.2010 Medifin a. s., poliklinika Kartouzská - schválení uzavření Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 9. 4. 2008 na podnájem nebytových prostor budovy A polikliniky Kartouzská
11 319 31.03.2010 Rozsah provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v období od 1. 7. do 31. 8. 2010 včetně
11 320 31.03.2010 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 41/0/KMČ/08, využívání databází ČTK - změna DPH
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 51