Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady dne 09.02.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 123 11.02.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost pro arte vivendi o prodloužení termínu předložení vyúčtování
6 124 11.02.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost Pražské komorní filharmonie o prodloužení termínu předložení vyúčtování
6 125 11.02.2010 Záměr umístění nové pamětní desky jako symbolu osvobození Prahy 5 - Pražské povstání na území Prahy 5
6 126 11.02.2010 Rozpočtová opatření od 19. 1. 2010 do 27. 1. 2010
6 127 11.02.2010 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2010
6 128 11.02.2010 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 - navýšení závazného ukazatele "odpisy" ( § 3117, pol. 7551 ) pro rok 2010
6 129 11.02.2010 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Klárou Paříkovou, stavebníkem bytu č. 1 v domě č. p.187 Plzeňská č. o.183, k. ú. Košíře, Praha 5 a Bytovým družstvem Plzeňská 187, jako vedlejším účastníkem
6 130 11.02.2010 Prodej bytového domu č. p. 796, Plzeňská č. o. 82, se zastav. pozemkem parc. č. 1290 k. ú. Košíře dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
6 131 11.02.2010 Prodej bytového domu č. p. 2662, U Mrázovky č. o. 21, včetně pozemků parc. č. 2443 a parc. č. 2445/6, k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
6 132 11.02.2010 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Armenem Tadevosjanem a Armenuhi Ghukasyan, stavebníky bytu č. 13 v domě Plzeňská 796/82, k. ú. Košíře, Praha 5 a Plzeňská 796- bytové družstvo, jako vedlejším účastníkem
6 133 11.02.2010 Návrh na zařazení 4 bytů za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 2 bytů za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky
6 134 11.02.2010 Směrnice č. 1/2010, pro vyřizování stížností
6 135 11.02.2010 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
6 136 11.02.2010 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
6 137 11.02.2010 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
6 138 11.02.2010 Vzdělávací institut Karla Engliše s. r. o. - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 53/0/OOA/09 ze dne 22. 6. 2009 na pronájem objektu č. p. 107, Švédská 39, Praha 5, k. ú. Smíchov, kterým se mění název společnosti
6 139 11.02.2010 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - tzv. TESCO objekt č. p. 328, na pozemku parc. č. 442/34 v k. ú. Radlice
6 140 11.02.2010 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 536/10 k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ P5 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 157 k. ú. Radlice
6 141 11.02.2010 Změna způsobu prodeje domů č. p. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 a 1127 Zahradníčkova č. o. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům
6 142 11.02.2010 Částečné zrušení usnes. RMČ - záměr prodeje b. j. č. 122/2, Stroupežnického č. o. 11, k. ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc. č. 2890
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35