Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

44. zasedání rady dne 22.12.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1430 23.12.2009 Návrh daru pro neuvolněné členy ZMČ Praha 5 za rok 2009
44 1431 23.12.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
44 1432 23.12.2009 Koncept Územního plánu hl. m. Prahy
44 1433 23.12.2009 NP Na Bělidle 36/297, Praha 5 - Smíchov, Tomáš Kocourek, pronájem na základě zveřejněného záměru
44 1434 23.12.2009 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly 0205
44 1435 23.12.2009 Revokace části usnesení RMČ č. 41/1335/2009 z 1. 12. 2009 - Den podnikatelů Prahy 5
44 1436 23.12.2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7/0/KMČ/06 uzavřené dne 11. 12. 2006 s Vydavatelstvím 2000, s. r. o. na výrobu periodické publikace Pražská pětka
44 1437 23.12.2009 Přesun finančních prostředků kap. 0625 KMČ P5
44 1438 23.12.2009 Návrh na realizaci podzemních kontejnerů na nám. 14. října, k. ú. Smíchov, Praha 5
44 1439 23.12.2009 Zvýšení rozpočtu na rok 2009 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí - zrušené volby
44 1440 23.12.2009 Přesun finančních prostředků v oblasti informatiky
44 1441 23.12.2009 Informační brožura Galerie Portheimka na rok 2010
44 1442 23.12.2009 Nákup 2 000 ks DVD se záznamem koncertu Pražské komorní filharmonie
44 1443 23.12.2009 Žádost o stanovisko k záměru hl. m. Prahy pronajmout/prodat část pozemku parc. č. 70 a pozemek parc. č. 69 vše v k. ú. Smíchov - bývalé parkoviště TSK a související zeleň
44 1444 23.12.2009 Poskytnutí přístřeší A. Dostálové z důvodu havárie bytu v domě Štefánikova 259/51, Praha 5 - Smíchov