Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady dne 19.01.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 35 25.01.2010 Poskytnutí neinvestičního příspěvku firmě Pražské centrum, s. r. o., na akci Klamoklání
3 36 25.01.2010 Žádost Klubu pacientů mnohočetný myelom, o. s. o bezúplatný pronájem zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem zasedání regionální organizační skupiny v roce 2010
3 37 25.01.2010 Finanční dar ve výši 5.000,- Kč Beatě Berouskové, matce Kevina Berouska, který se narodil ve FN Motol jako první občánek Městské části Praha 5 v roce 2010
3 38 25.01.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1385/2, k. ú. Košíře
3 39 25.01.2010 Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 4199/67 a 4199/1, k. ú. Smíchov
3 40 25.01.2010 OOA MHMP obdržel žádost o prodej pozemku parc. č. 3456/1, k. ú. Smíchov
3 41 25.01.2010 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 467/1, k. ú. Radlice
3 42 25.01.2010 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1935/105 a 2026/3, k. ú. Košíře
3 43 25.01.2010 Prodej NP 2172/100, č. p. 2172 Holečkova č. o.28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p.2172 a pozemku parc. č. 3382 o velikosti 338/8476, k. ú. Smíchov
3 44 25.01.2010 Bieblova 4, záměr koupě id. 3/16 domu č. p. 1063 s id. 3/16 zastavěného pozemku parcel. č. 2211, k. ú. Smíchov
3 45 25.01.2010 Přehled plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009
3 46 25.01.2010 Uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 ve znění dodatků č. 1-3 se společností T-MOBIL Czech Republic, a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681
3 47 25.01.2010 Zajištění právní, poradenské a konzultační činnosti v oblasti ochrany životního prostředí
3 48 25.01.2010 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
3 49 25.01.2010 Změna v pracovní skupině bytového výboru ZMČ pro losování obálek z nabídkového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné
3 50 25.01.2010 Nabídka na pronájem uvolněného bytu
3 51 25.01.2010 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
3 52 25.01.2010 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytů z důvodu prokázaných nedoplatků na nájemném
3 53 25.01.2010 Prodej bytového domu č. p. 381, Plzeňská č. o. 64, včetně příslušenství a pozemkem parc. č. 3568 a parc. č. 3569 , k. ú. Smíchov dle Statutu a Pravidel...
3 54 25.01.2010 Dodatek k darovací smlouvě - žádost o. s. Výtopna Zlíchov, klub železniční o prodloužení termínu předložení vyúčtování
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40