Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady dne 12.01.2010

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 11 14.01.2010 Č. p. 1789 Na Václavce č. o. 22 - prodej půdní bytové jednotky č. 1789/9 včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
2 12 14.01.2010 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a stavebníky půdních bytových jednotek č. 486/15 486/16 v souvislosti s prodejem domu č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32, k. ú. Košíře
2 13 14.01.2010 Magic Rainbow, s. r. o. - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne 17. 4. 2009, z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1. 1. 2010 a souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
2 14 14.01.2010 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků s Petrem Bezecným, Slovinská 15, Praha 10, IČ 70929718
2 15 14.01.2010 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2010
2 16 14.01.2010 Prodej NP 81/101, č. p. 81 Zborovská č. o. 58 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 81 a pozemku parc. č. 856 o velikosti 234/9242, k. ú. Malá Strana
2 17 14.01.2010 Prodej NP 2172/102, č. p. 2172 Holečkova č. o. 28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 2172 a pozemku parc. č. 3382 o velikosti 124/8476, k. ú. Smíchov
2 18 14.01.2010 Prodej NP 2172/103. č. p. 2172 Holečkova č. o. 28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 2172 a pozemku parc.3382 o velikosti 163/8476, k. ú. Smíchov
2 19 14.01.2010 Prodej NP 2172/101, č. p. 2172 Holečkova č. o. 28 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy č. p. 2172 a pozemku parc. 3382 o velikosti 352/8476, k. ú.Smíchov
2 20 14.01.2010 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2002/2, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sjednocení vlastnických vztahů
2 21 14.01.2010 Via Lucis, o. p. s. - Záhorského 886/4, Praha 5, žádost o odložení plateb nájemného a schválení uzavření podnájemních smluv
2 22 14.01.2010 Přehled nevyúčtovaných neinvestičních příspěvků z podkapitoly 0400 školství
2 23 14.01.2010 Přehled nevyúčtovaných a pozdě vyúčtovaných finančních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura
2 24 14.01.2010 Návrh na prodloužení termínu vyúčtování finančních příspěvků za rok 2009
2 25 14.01.2010 Návrh na uzavření 3 nájemních smluv k bytům s vybranými žadateli
2 26 14.01.2010 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, zrušení usn. RMČ ze dne 27. 10. 2009: záměr pronájmu nebyt. prostor o. s. JEŠTĚRKA
2 27 14.01.2010 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Český helsinský výbor, žádost o pronájem nebyt. prostor
2 28 14.01.2010 NP- parc. č. 1434/2, k. ú. Košíře, Praha 5, Helena Selixová, žádost o převod nájmu NP - garáže
2 29 14.01.2010 "Stavební úpravy - změna obytné stavby U Malvazinky č. p. 1512/12 k. ú. Smíchov na penzion" - dokumentace k územnímu řízení
2 30 14.01.2010 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24