Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

43. zasedání rady dne 15.12.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
43 1340 17.12.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností Alfréd s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 19. 1. - 21. 1. 2010
43 1341 17.12.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
43 1342 17.12.2009 Návrh na vyřazení vybraného žadatele z výsledků nabídkového řízení č. 51/545 na pronájem bytu za smluvní nájemné
43 1343 17.12.2009 Mandátní smlouva k zajištění správy podílového domu - Grafická 30/2337, Praha 5
43 1344 17.12.2009 Žádost o prodej pozemku č. parc. 589 k. ú. Košíře - spoluvlastník sousední nemovitosti
43 1345 17.12.2009 Záměr prodeje pozemků č. parc. 1742, 1741/1, 1746 v k. ú. Košíře při ul. Smolíkova a Karenova - vlastníkům bytových jednotek v domech č. p. 1039-1044
43 1346 17.12.2009 Prodej pozemků zastavěných garážemi v k. ú. Radlice při ul. Na Vysoké II. vlastníkům staveb garáží
43 1347 17.12.2009 Ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/14/OOA/07 ze dne 29. 10. 2007, uzavřené se společností INRO s. r. o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ 27958060 na pronájem NP v budově A polikliniky Barrandov
43 1348 17.12.2009 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 1999, uzavřené s MUDr. Ivanou Zatloukalovou, Kartouzská 6, Praha 5, na pronájem NP v areálu polikliniky Kartouzská, k provozování lékařské praxe
43 1349 17.12.2009 Klikatá 1238/90C, Praha 5 - uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro nájemce areálu Klikatá 1238/90C, Praha 5, kterými se mění způsob úhrady záloh na služby a výše smluvní pokuty
43 1350 17.12.2009 Magic Rainbow, s. r. o. - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne 17. 4. 2009, kterým se upravuje předmět nájmu - velikost užívané zahrady, výše nájemného a výše smluvní pokuty
43 1351 17.12.2009 Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 9. 11. 1995 a Dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2000 na pozemek parc. č. 2/2, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
43 1352 17.12.2009 Revokace usnesení 33/1104/2008 ze dne 7. 10. 2008 - aktualizace stanoviska
43 1353 17.12.2009 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 791/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele
43 1354 17.12.2009 Žádost o trvalý průjezd parkem Mrázovka ke garáži u rodinného domu v ulici U Mrázovky 6, přes pozemky parc. č. 2389,2390 a 4889/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
43 1355 17.12.2009 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 379, 380 a 381/1, k. ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy - vybudování víceúčelového sportovního areálu
43 1356 17.12.2009 Žádost o změnu reklamního zařízení umístěného na pozemku č. parc. 410/3 k. ú. Motol - News Outdoor CR, s. r. o.
43 1357 17.12.2009 Žádost o souhlas s podnájmem pozemku č. parc. 1593/3 v k. ú. Smíchov vlastnici stavby ev. č. 65
43 1358 17.12.2009 Pronájem části pozemku č. parc. 546/1 k. ú. Smíchov pro reklamní zařízení News Outdoor CR, s. r. o.
43 1359 17.12.2009 PATERSONE OIL s. r. o., IČ 28185366, Klikatá 1238/90c, Praha 5 - žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 90