Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady dne 03.11.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
37 1155 05.11.2009 Informační koncepce a provozní dokumentace informačního systému Úřadu městské části Praha 5 (ISVS)
37 1156 05.11.2009 Zajišťování výzkumů veřejného mínění pro MČ Praha 5
37 1157 05.11.2009 Služební cesta na zasedání Rady Výboru městských částí a obvodů při SMO ČR
37 1158 05.11.2009 Informace o udělených souhlasech v OSM od července do září 2009
37 1159 05.11.2009 Pronájem části pozemku č. parc. 1236/1 k. ú. Jinonice pro umístění a provozování RZ firmě BigBoard Praha a. s.
37 1160 05.11.2009 Úprava plánu zdaňované činnosti u středisek č. 1, 2, 3, 5 a 12 pro rok 2009
37 1161 05.11.2009 Úprava finančního vypořádání MČ Praha 5 za rok 2008
37 1162 05.11.2009 Rozpočtová opatření provedená od 7. 10. 2009 do 20. 10. 2009
37 1163 05.11.2009 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Medifin s. r. o. a ostatní zdaňované činnosti pro rok 2009
37 1164 05.11.2009 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2009 v Mateřské škole "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
37 1165 05.11.2009 Úprava plánu odpisů dlouhodobého majetku v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 pro r. 2009
37 1166 05.11.2009 Snížení závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2009 u Základní školy Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
37 1167 05.11.2009 Snížení závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2009 u Základní školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
37 1168 05.11.2009 Prodej pozemků parc. č. 1128, id. 262/336 parc. č. 1129, parc. č. 1130. parc. č. 1201 a parc. č. 1992/29 k. ú. Košíře a uzavření dodatků k budoucím kupním smlouvám s firmou RS development, s. r. o.
37 1169 05.11.2009 Ukončení nájemní smlouvy č. 95/0/OOA/03 (NAN/8/03/002482/2003) ze dne 11. 9. 2003 na pronájem NP v objektu Pod Žvahovem 463/5, Praha 5, a to dohodou ke dni 31. 12. 2009 na žádost nájemce - Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, IČ 00064581
37 1170 05.11.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
37 1171 05.11.2009 Žádost o příspěvek na nájemné ve výši 5 tis. Kč měsíčně pro Aliaxey Shydlouski a Maryna Lebedzeva, azylanty z Běloruska
37 1172 05.11.2009 Na Šmukýřce 29, č. p. 916, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví a převodu podílu na zastavěném pozemku parcel. č. 972
37 1173 05.11.2009 Zahradníčkova č. p. 27, 28, 29, k. ú. Motol, záměr doprodeje bytových jednotek 28/3 a 28/4 podle zákona č. 72/1994 Sb., oprávněným nájemcům bytů
37 1174 05.11.2009 Prodej bytového domu č. p. 2661, U Mrázovky č. o. 23, včetně pozemků parc. č. 2442 a parc. č. 2445/1, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43