Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady dne 27.10.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1120 29.10.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru č. 96/103 ulice Zborovská č. p. 96, č. o. 62 se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku č. 850 k. ú. Malá Strana, Praha 5
36 1121 29.10.2009 Výběr zhotovitele na havarijní opravu sklepa domu MČ P5 Plzeňská č. p. 442/211, Praha 5 - Košíře
36 1122 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/924/2009 ze dne 1. 9. 2009 na provedení veřejné zakázky "Zajištění rozvozu a svozu volebního a hlasovacího materiálu, včetně výpočetní techniky do volebních okrsků Městské části Praha 5"
36 1123 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/921/2009 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem ČR-Česká správa sociálního zabezpečení pro organ.- techn. zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1124 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/920/2009 ze dne 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem České dráhy, a.s. pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1125 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/922/2009 ze dne 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1126 29.10.2009 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/923/2009 dne 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené pro organizačně-technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
36 1127 29.10.2009 Založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
36 1128 29.10.2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. 42/0/OSS/08, uzavřenou mezi Úřadem práce hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 5
36 1129 29.10.2009 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m.Prahy pro rok 2010
36 1130 29.10.2009 Stavba "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvice" - Dodatek k nájemní smlouvě s s. r. o. EkoMotol CZ a výpůjčka části pozemku č. parc. 437 k. ú. Motol pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
36 1131 29.10.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0778 v k. ú. Smíchov
36 1132 29.10.2009 Štěpařská č. o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, , se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
36 1133 29.10.2009 NP Na Skalce 1/1047, Praha 5 - Smíchov, MUDr. Zuzana Hroššová, změna v osobě nájemce na spol. CLINUVEL, s.r.o.
36 1134 29.10.2009 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu kanceláří občanskému sdružení JEŠTĚRKA
36 1135 29.10.2009 NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, Občanská demokratická strana - Oblastní sdružení Praha 5, změna doby trvání nájmu a podnájem části NP pro JUDr. Andreu Češkovou
36 1136 29.10.2009 NP - Štefánikova 51/259, Praha 5 - Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na ukončení nájmu dohodou
36 1137 29.10.2009 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
36 1138 29.10.2009 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
36 1139 29.10.2009 SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 206, Praha 5, k. ú. Hlubočepy - ukončení nájemní smlouvy č. 108/0/OOA/04 ve znění pozdějších dodatků ze dne 15. 11. 2004
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35