Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady dne 08.09.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 929 10.09.2009 Úspěšné provedení certifikace systému řízení kvality Městské části Praha 5 dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
30 930 10.09.2009 Prodej b. j. 866/03, v domě č. p. 866 Gabinova č. o. 7, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci
30 931 10.09.2009 Koncepce jazykového vzdělávání zaměstnanců MČ Praha 5 včetně uvolněných členů ZMČ Praha 5
30 932 10.09.2009 Návrh na sepsání notářského zápisu o uznání dluhu s přímou vykonatelností včetně splátkového kalendáře mezi Městskou částí Praha 5 a Jitkou Voborníkovou
30 933 10.09.2009 Rozbor hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2009
30 934 10.09.2009 Rozpočtová opatření od 15. 8. 2009 do 26. 8. 2009
30 935 10.09.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4554/1, k. ú. Modřany za pozemky parc. č. 1648/1, 1649/2 a 1653/3, k. ú. Hlubočepy
30 936 10.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 311/24, k. ú. Radlice
30 937 10.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1408/36, 1609/8, 2041/4, 3461/5, 3715/3, 4183/2 a 4359/7, vše v k. ú. Smíchov
30 938 10.09.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu, případně prodeji části pozemku parc. č. 5003, k. ú. Smíchov o výměře cca 18 m2 a o stanovisko k prodeji celého pozemku formou výběrového řízení
30 939 10.09.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Smíchov mezi společností CON INVEST a. s. a HMP
30 940 10.09.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Letňany za pozemky v k. ú. Košíře a k. ú. Dejvice
30 941 10.09.2009 Informace o udělených souhlasech v OSM od března do června 2009
30 942 10.09.2009 PREdistribuce, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov
30 943 10.09.2009 GTS NOVERA a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov
30 944 10.09.2009 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3077/1, 3078, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086 k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy a parc. č. 3098/3 (Pozemkový fond) - výběrové řízení
30 945 10.09.2009 Smlouva o věcném břemeni na pozemky parc. č. 2043/147 a 2043/201, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČEZ ICT Services a. s.
30 946 10.09.2009 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2126/1, k. ú. Košíře v podílu 1/2 vlastnictví MČ Praha 5
30 947 10.09.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1627/1, k. ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy - scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele
30 948 10.09.2009 Půdní vestavby - změna stavebníka v průběhu stavby
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 30