Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

28. zasedání rady dne 25.08.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
28 852 28.08.2009 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 9. a 10. října 2009
28 853 28.08.2009 Zrušení zadávacího řízení v souladu s §84, odst.4 zák. č.137/2006Sb., opravy domu Janáčkovo nábř. 9/84 a vyhlášení nového zadávacího řízení
28 854 28.08.2009 Schválení členů komise pro výběrové řízení nad 6mil. Kč
28 855 28.08.2009 Nabídka uvolněného bytu
28 856 28.08.2009 Návrh na schválení cenové nabídky na rekonstrukci topení v bytě na adrese Matoušova 1552/18, Praha 5
28 857 28.08.2009 Prodej bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136, se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov
28 858 28.08.2009 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Michalem Pánkem, stavebníkem bytu č. 12 v domě Plzeňská 136, č. p. 2272, k. ú. Smíchov, Praha 5 a Bytovým družstvem Plzeňská 2272, Praha 5 jako vedlejším účastníkem
28 859 28.08.2009 Záměr prodeje ideálního podílu 2115/7971 na pozemku parc.č. 2053, k.ú. Smíchov
28 860 28.08.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování stravování č. 8/0/OOA/09 ze dne 20.2.2009, kterým se mění smluvní strana Mgr. Kamila Benešová z fyzické osoby na osobu právnickou, a to společnost Magic Rainbow s.r.o
28 861 28.08.2009 Zrušení usnesení RMČ č. 15/443/2009 ze dne 28.4.2009
28 862 28.08.2009 Ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/14/OOA/07 ze dne 29. 10. 2007, uzavřené se společností INRO s. r. o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ 27958060 na pronájem NP v budově A polikliniky Barrandov, dohodou ke dni 30. 08. 2009
28 863 28.08.2009 Aquapark Barrandov - záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 3 ks reklamních zařízení pro společnost Superboard, s.r.o., IČ 28477227
28 864 28.08.2009 Navýšení neinvestičního příspěvku mateřským školám a základním školám zřízeným MČ Praha 5 o vícenáklady v souvislosti s volbami
28 865 28.08.2009 Financování akce "Šupky dupky do lavic aneb první školní den pro prvňáčky"
28 866 28.08.2009 Žádost o převzetí záštity starosty MČ Praha 5, JUDr. Milana Jančíka, MBA
28 867 28.08.2009 Petice strany Věci veřejné za odvolání starosty JUDr. Milana Jančíka, MBA
28 868 28.08.2009 Rozpočtová opatření od 29. 7. 2009 do 14. 8. 2009
28 869 28.08.2009 Úprava rozpočtu roku 2009 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2008 formou neinvestiční dotace
28 870 28.08.2009 Provedení certifikace systému ISO 9001
28 871 28.08.2009 Jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 54