Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady dne 01.04.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 300 03.04.2009 Zpráva o stížnostech, oznámeních, podnětech a peticích občanů vyřízených ÚMČ Praha 5, plnění Plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 a činnosti odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 5 v roce 2008
11 301 03.04.2009 Nepeněžitý dar nepotřebného movitého majetku v podobě 5-ti kusů kancelářské techniky ve prospěch sdružení ROMANO DIVES
11 302 03.04.2009 Provedení veřejné zakázky s názvem "Nákup 150 kusů plastových volebních uren pro potřeby Úřadu MČ Praha 5"
11 303 03.04.2009 Provádění outsourcingu Centrální spisovny Úřadu MČ Praha 5 externím subjektem, společností ARCHIVUM, s.r.o.
11 304 03.04.2009 Rozpočtová opatření od 26. 2. 2009 do 17. 3. 2009
11 305 03.04.2009 Služební cesta na XI. sněm Svazu měst a obcí ČR
11 306 03.04.2009 Návrh na provedení veřejné zakázky: Modernizace osobního výtahu v objektu nám.14. října 153/8
11 307 03.04.2009 Návrh smlouvy o dílo s Agenturou GM, s. r. o. na zajištění koncertu Pražské komorní filharmonie dne 16. 4. 2009
11 308 03.04.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
11 309 03.04.2009 Revokace usnesení č.9/242/2009 - Projekt Smíchovský festival 2009
11 310 03.04.2009 Žádost Ing. Josefa Hulíka, pověřeného řízením ZZ Smíchov o snížení pracovního úvazku
11 311 03.04.2009 Závěrečná zpráva o.s. PROGRESSIVE za rok 2008
11 312 03.04.2009 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2008
11 313 03.04.2009 Dodatek ke smlouvě ze dne 18. 12. 1995 z důvodu změny záhlaví smlouvy
11 314 03.04.2009 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 206/5, k. ú. Smíchov pro stavbu "Stavební úpravy na NTL plynovodu Újezd,Štefánikova - II. část stavby - Újezd Štefánikova
11 315 03.04.2009 Na Hřebenkách 3a/2765, k. ú. Smíchov - změna nájemce části objektu z fyzické osoby, Mgr. Kamily Benešové, IČ 74684621 na právnickou osobu, společnost Magic Rainbow, s. r. o., IČ 28539290
11 316 03.04.2009 Klikatá 1238/90c, k. ú. Košíře - žádost společnosti ALFA-GEO s. r. o., se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ: 26758644 o rozšíření předmětu nájmu o skladový prostor o výměře 10 m2
11 317 03.04.2009 Klikatá 1238/90c, k. ú. Košíře - žádost společnosti ISCO spol. s r. o., se sídlem Střešovická 906/66, Praha 6, IČ 64946126 o rozšíření předmětu nájmu o objekt vrátnice o celkové výměře 18,36 m2
11 318 03.04.2009 Nám. 14. října 3/83 - žádost společnosti AHOLD Czech Republic a. s. o souhlas s podnájmem části prostor za účelem provozování čínského bistra pro podnájemce, Thi Phuong Nguyen, Česká 652/627, Most, IČ 66101395
11 319 03.04.2009 1. Pražská pláž
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35