Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

25. zasedání rady dne 30.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
25 706 02.07.2009 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Isco s. r. o. a ostatní zdaňované činnosti pro rok 2009
25 707 02.07.2009 Stanovisko MHMP ke konání veřejných shromáždění svolávaných Martinem Kozohorským na PZ Anděl
25 708 02.07.2009 Dar Občanskému sdružení ORNITA - podpora přírodovědného soustředění pro pět žáků ZŠ U Santošky Prahy 5 včetně příslušného rozpočtové opatření
25 709 02.07.2009 Přidělení CCS karty neuvolněnému předsedovi privatizačního výboru ZMČ P5 Ing. Bohumilu Dvořákovi
25 710 02.07.2009 Finanční příspěvek pro občanské sdružení Pohyb Praha
25 711 02.07.2009 Návrh na podpis plných mocí pro advokátní kanceláře JUDr. Nataši Tuvorové a Mgr. Ireny Lazurové, L L. M. pro uzavírání dohod o uznání dluhu formou notářského zápisu
25 712 02.07.2009 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben
25 713 02.07.2009 Prodej bytové jednotky 164/22 v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2, k. ú. Košíře
25 714 02.07.2009 Prodej nebytového prostoru 164/102, v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2, k. ú. Košíře
25 715 02.07.2009 Prodej nebytového prostoru 164/103, v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2, k. ú. Košíře
25 716 02.07.2009 Revokace usnesení RMČ č. 10/263/2009 - Záměr prodeje nebytového prostoru 198/102, k. ú. Košíře
25 717 02.07.2009 Revokace usnesení RMČ č. 10/264/2009 - Záměr prodeje nebytového prostoru 198/103, v domě č. p. 198 Plzeňská č. o. 49, k. ú. Košíře
25 718 02.07.2009 Revokace usnesení RMČ 10/266/2009 z 24. 3. 2009 - Záměr prodeje nebytového prostoru 198/105, v domě č. p. 198 Plzeňská č. o. 49, k. ú. Košíře
25 719 02.07.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
25 720 02.07.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
25 721 02.07.2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Drobné stavební úpravy části 5. patra v objektu Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4"
25 722 02.07.2009 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu movité věci č. 107/0/OSS/06 se společností TA Triumph - Adler Česká republika s. r. o.
25 723 02.07.2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybudování sprchové kabiny v objektu Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15"
25 724 02.07.2009 Zmocnění pro JUDr. Ilju Lamprechta, AK Praha 5, Holečkova 10 k zastupování MČ Praha 5 ve věci podání návrhu na exekuci vyklizením poz. dle Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5, č. j. 7 C169/2006 - 19 na povinného J. Kratochvíla, Grafická 792/39, Praha 5
25 725 02.07.2009 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, výpočetní technika
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37