Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

24. zasedání rady dne 23.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
24 683 25.06.2009 Redakční rada pro výrobu kalendářů MČ Praha 5
24 684 25.06.2009 Rozpočtová opatření provedená od 20. 5. 2009 do 16. 6. 2009
24 685 25.06.2009 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: FZŠ Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy V Remízku 919 rekonstrukce střechy pavilonu S
24 686 25.06.2009 Návrh na vypracování kompletní jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace pro rozšířenou veřejnou zakázku: Uliční stromořadí - stavební úpravy komunikace Zborovská
24 687 25.06.2009 Čerpání z investičního fondu Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 v roce 2009 ve výši 518. 000,- Kč
24 688 25.06.2009 FZŠ Barrandov II - uzavření podnájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 24m2 s Alenou Šírovou na pět let
24 689 25.06.2009 Rozšíření zadání na vypracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku: Rekonstrukce bytového domu Janáčkovo nábřeží 29/1072 včetně vybudování výtahu a nových plynových etážových topení
24 690 25.06.2009 Žádost o souhlas s bezplatnou zdravotně-osvětovou akcí "Dny zdraví s VZP" na pěší zóně Anděl dne 8. 7. 2009
24 691 25.06.2009 Vltavská 26, záměr prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov
24 692 25.06.2009 Pod Žvahovem 29, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parcel. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k. ú. Hlubočepy, Praha 5
24 693 25.06.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 7. 8. 1996 ve znění pozdějších dodatků s firmou FIMED s. r. o., zastoupenou MUDr. Hanou Fišerovou, Plzeňská 3185/5b, Praha 5, IČ 28497392
24 694 25.06.2009 Prodej části pozemku parc. č. 1453 k. ú. Jinonice vlastníkovi sousedních nemovitostí
24 695 25.06.2009 Uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30. 6. 2000 ve znění dodatků č. 1-2 se společností T-Mobil Czech Republic, a. s., sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681
24 696 25.06.2009 NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, zrušení usn. RMČ č. 19/628/2008 z 3. 6. 2008
24 697 25.06.2009 NP Švédská 35/1844, Praha 5 - Smíchov, Monika Svobodová, žádost o provedení změny v označení nájemce
24 698 25.06.2009 NP - Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, JUDr. František Budíšek, žádost o snížení nájemného
24 699 25.06.2009 NP Plzeňská 167/452, Praha 5 - Košíře, Agentura Praha 5, a. s., podání žalob na vyklizení a úhradu pohledávky
24 700 25.06.2009 NP Na Hutmance, k. ú. Jinonice, Praha 5, zrušení části usn. RMČ ze 26. 5. 2009, opětovné zveřejnění záměru pronájmu
24 701 25.06.2009 Záměr vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Provozování internetové televize TVP5"
24 702 25.06.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění reklamní kampaně na reklamních plochách k zahájení letního provozu projektu "Smíchovská pláž"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 23