Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady dne 16.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 658 18.06.2009 Návrh smlouvy o dílo s firmou NedomYsleno ČR s. r. o. na pořádání projektu "Oslavy Prahy" na Smíchovské pláži
23 659 18.06.2009 Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace
23 660 18.06.2009 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - nemovitost č. p. 206, se zastavěnou parcelou č. 553 a související zahradou parc. č. 554 vše v k. ú. Hlubočepy
23 661 18.06.2009 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření budovy č. p. 636 se souvisejícími pozemky parc. č. 1032/7 a 1032/3 v k. ú. Jinonice - bývalé učiliště Mezi Rolemi 4, Praha 5
23 662 18.06.2009 Žádost o prodej pozemku parc. č. 849/1 a části parc. č. 847 v k. ú. Jinonice
23 663 18.06.2009 Směrnice č. 2/2009 "Vnitřní platový předpis"
23 664 18.06.2009 Výroční zpráva Informačního centra pro podnikatele v Praze 5 za rok 2008
23 665 18.06.2009 Připojení členů orgánů krizového řízení MČ Praha 5 k síti internet a doplnění Stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 5 o dalšího člena RMČ Praha 5 a předsedy výborů ZMČ Praha 5
23 666 18.06.2009 Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 podle "Pravidel" v průběhu 2. pololetí roku 2009
23 667 18.06.2009 Uzavření smlouvy o nájmu části objektu č. p. 107, Švédská 39, Praha 5, k. ú. Smíchov se společností Vzdělávací institut Karla Engliše s. r. o., IČ. 28868684
23 668 18.06.2009 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
23 669 18.06.2009 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2009 v Mateřské škole, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
23 670 18.06.2009 Žádost o nařízení odvodu z investičního fondu ve výši 200,0 tis. Kč při současném navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2009 o 200,0 tis. Kč - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
23 671 18.06.2009 Žádost o nařízení odvodu z investičního fondu jednotlivých ZŠ a MŠ ve výši 1000 tis. Kč při současném navýšení neinvestičního příspěvku vybraných ZŠ a MŠ pro rok 2009 o 1000 tis. Kč
23 672 18.06.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0757 v k. ú. Jinonice
23 673 18.06.2009 Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
23 674 18.06.2009 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci "Územní studie Walter", dat. 01-02/2009
23 675 18.06.2009 Rekonstrukce ulic Na Hutmance a Jinonická, dokumentace k územnímu řízení
23 676 18.06.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0740 v k. ú. Jinonice
23 677 18.06.2009 Q5 Waltrovka Offices, včetně přemístění výdechu metra B, stanice Jinonice, dokumentace k územnímu řízení
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 25