Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

22. zasedání rady dne 09.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
22 623 11.06.2009 Zpráva z XI. sněmu SMO ČR konaného ve dnech 28. - 29. května 2009 v Karlových Varech
22 624 11.06.2009 Č. p. 641 a č. p. 642 , Dreyerova č. o. 15 a č. o. 17, se zastav. pozemky parc. č. 1020/22, 1020/21, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 642/10
22 625 11.06.2009 Č. p. 2265, Radlická č. o. 92, se zastav. pozemkem parc. č. 1438 a souvis. pozemkem parc. č. 1439, k. ú. Smíchov - revokace záměru prodeje b. j. 2265/6
22 626 11.06.2009 Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2009 shodně s návrhy hodnotících komisí
22 627 11.06.2009 Tradice podnikání na Praze 5
22 628 11.06.2009 Návštěva partnerského města Saugues ve dnech 25. a 26. července 2009
22 629 11.06.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2068/2, k. ú. Košíře
22 630 11.06.2009 Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna do března 2009
22 631 11.06.2009 Žádost o revizní stanovisko ke směně pozemků a to parc. č. 499, k. ú. Radlice ve vlastnictví žadatele a pozemku parc. č. 562, k. ú. Radlice ve vl. hl. m. Prahy
22 632 11.06.2009 Stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1475/166, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - na pozemek bude vyhlášeno výběrové řízení
22 633 11.06.2009 Čerpání z investičního fondu Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 v roce 2009 ve výši 113.050,- Kč
22 634 11.06.2009 Zahradníčkova č. p. 24, 25, 26, k. ú. Motol, záměr doprodeje bytových jednotek 25/4, 26/1, 26/6 podle zákona č. 72/1994 Sb., oprávněným nájemcům bytů
22 635 11.06.2009 Zahradníčkova čp. 24, 25, 26, k.ú. Motol, záměr doprodeje bytové jednotky 24/4 podle zákona č. 72/1994 Sb., oprávněným nájemcům bytů
22 636 11.06.2009 Výběr zhotovitele na realizaci chemického čištění otopných systémů základních a mateřských škol v Praze 5 v rámci energetických úsporných opatření
22 637 11.06.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
22 638 11.06.2009 Nabídka uvolněných bytů vybraným žadatelům
22 639 11.06.2009 Bytový dům CUBIC HOUSE, dokumentace k územnímu řízení
22 640 11.06.2009 Úprava směrné části ÚPn č. U 0741 v k. ú. Hlubočepy
22 641 11.06.2009 Výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2009/2010 do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
22 642 11.06.2009 Neinvestiční příspěvek Základní škole Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 na činnost výtvarného a keramického ateliéru K
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35