Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady dne 02.06.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
21 599 04.06.2009 Termíny zasedání RMČ Praha 5 v letních měsících
21 600 04.06.2009 Č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 - záměr prodeje domu včetně zastavěného pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře, dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
21 601 04.06.2009 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2009 hl. m. Praha na zajištění dopravní obslužnosti na lince PID č.128 v oblasti Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy v celkové výši 1.058 tis. Kč a rozpočtové opatření
21 602 04.06.2009 Návrh metody, kterou bude prováděn výběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
21 603 04.06.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností Alfréd s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 8. 6. - 11. 6. 2009
21 604 04.06.2009 Finanční příspěvek na realizaci pamětní desky spisovatelky Lenky Reinerové
21 605 04.06.2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem " Program regenerace - průzkum vymezené části Malostranského hřbitova"
21 606 04.06.2009 NP č. p. 741, nám. Kinských 6, Praha 5, k. ú. Smíchov - uzavření Dohody o provedení změny stavby
21 607 04.06.2009 Směrnice č. 1/2009 "Pravidla tvorby, schvalování, evidence a správy vnitřních organizačních předpisů Úřadu městské části Praha 5"
21 608 04.06.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
21 609 04.06.2009 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Holečkova 836/69, Praha 5 - Smíchov
21 610 04.06.2009 Recertifikace systému ISO 9001
21 611 04.06.2009 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34/0/OSS/07 ze dne 1. 4. 2007, o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www. praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz
21 612 04.06.2009 Návrh navýšení nenárokových složek platů na III. a IV. čtvrtletí 2009 a navýšení v rámci II. etapy rozvojového programu MŠMT na r. 2009 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
21 613 04.06.2009 Organizační a finanční zajištění výstavy Svět knihy "Rosteme s knihou aneb Nejkrásnější knihy a ilustrace světa" v galerii Portheimka v termínu od 02. 06. 2009 do 28. 6. 2009
21 614 04.06.2009 Zadání provedení veřejné zakázky : "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa"
21 615 04.06.2009 Panelová diskuse na téma "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví, Inovativní projekty v ČR a v Německu
21 616 04.06.2009 Zajištění tábora pro děti z Maďarska ve Střelských Hošticích
21 617 04.06.2009 Organizační zajištění mezinárodního tábora konaného ve dnech 6. 7. - 14. 7. 2009 v Maďarsku
21 618 04.06.2009 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy ke stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24