Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

20. zasedání rady dne 26.05.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
20 550 28.05.2009 Návrh na odpis drobných pohledávek do výše 200,- Kč vzniklých z nájmu bytů v domech svěřených MČ Praha 5 v době od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 v celkové výši 5. 135,- Kč
20 551 28.05.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
20 552 28.05.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
20 553 28.05.2009 Žaloba na vyklizení pozemků, zaplacení dlužné částky a bezdůvodné obohacení z titulu neoprávněného užívání pozemků - USK Praha
20 554 28.05.2009 Štěpařská č. o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, , se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy, třetí osobě
20 555 28.05.2009 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti objektu Aquapark Barrandov, Praha 5, K Barrandovu 1173/8
20 556 28.05.2009 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5
20 557 28.05.2009 Finanční příspěvek občanskému sdružení Aréna na pořádání 3. ročníku kulturní akce "Festival za vodou"
20 558 28.05.2009 Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
20 559 28.05.2009 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1103 a 1105/14, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 - nové kabelové vedení NN 0,4 kV
20 560 28.05.2009 Stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 4261/187, k. ú. Smíchov a pozemku parc. č. 4261/201, k. ú. Smíchov (pozemek pod stanicí Telefónica O2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy - rozšíření vjezdu do garáže žadatelů
20 561 28.05.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2121, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem výstavby rodinného domu
20 562 28.05.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 528, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sloučení s pozemkem ve vlastnictví žadatele
20 563 28.05.2009 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3804/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - výběrové řízení
20 564 28.05.2009 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
20 565 28.05.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
20 566 28.05.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
20 567 28.05.2009 Návrh na doplnění schvalovací části usnesení RMČ Praha 5 č. 8/216/2009
20 568 28.05.2009 Odkoupení ozařovacího terapeutického komplexu Therapax Gulmay firmou Medifin s. r. o.
20 569 28.05.2009 Žádost o ukončení nájemní smlouvy - Mayfield Radlice-group, s. r. o. zastoupené firmou Heberger CZ, s. r. o.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48