Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

17. zasedání rady dne 05.05.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
17 455 07.05.2009 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2483/4, 2397, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 - připojení na síť PRAGONET
17 456 07.05.2009 Návrh na zadání realizace veřejné zakázky: ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo náměstí 1/615 stavební úpravy v pavilonu MŠ Renoirova 648 po vystěhování přípravného ročníku
17 457 07.05.2009 OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2459/1, k. ú. Smíchov
17 458 07.05.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č., 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4 a 1787, k. ú. Smíchov
17 459 07.05.2009 PREdistribuce, a. s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4261/179, k. ú. Smíchov
17 460 07.05.2009 Stanovisko MČ Praha 5 ke studii "Zóna Hlaváčkova - základní regulace"
17 461 07.05.2009 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 466 Pod Školou č. o. 5, k. ú. Košíře
17 462 07.05.2009 Změny v půdních vestavbách
17 463 07.05.2009 Zpráva o činnosti bezpečnostní služby Ares Group s. r. o. na PZ Anděl v době konání velikonočních trhů ve dnech 28. 3. - 17. 4. 2009
17 464 07.05.2009 Návrh na změnu ve funkci člena redakční rady měsíčníku Pražská pětka
17 465 07.05.2009 Žádost o souhlas s informačně-osvětovou akcí občanského sdružení Pohoda na pěší zóně Anděl dne 27. 5. 2009
17 466 07.05.2009 Žádost o souhlas s konáním prezentace společnosti ING pojišťovna, a. s. na pěší zóně Anděl ve dnech 8. - 9. 6., 21. 6. a 23. - 24. 6. 2009
17 467 07.05.2009 Úprava provozní doby části placeného veřejného hlídaného parkoviště na nám. 14. října v Praze 5
17 468 07.05.2009 Převod finančních prostředků na odvody zdravotního pojištění a sociálního pojištění z podkapitoly 0604 do podkapitoly 0620
17 469 07.05.2009 NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
17 470 07.05.2009 NP Na Bělidle 3/64, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
17 471 07.05.2009 NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
17 472 07.05.2009 NP Bieblova 4/1063, Praha 5 - Smíchov, Ing. Jana Beránková, uzavření nájemní smlouvy
17 473 07.05.2009 NP Na Skalce 1/1047, Praha 5 - Smíchov, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. Zuzanou Hroššovou
17 474 07.05.2009 NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 - Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a. s., souhlas s podnájmem
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37