Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

9. zasedání rady dne 17.03.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 217 19.03.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
9 218 19.03.2009 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
9 219 19.03.2009 NP 102, č. p. 398, J. Plachty, č. o. 15 se spoluvlastnickým podílem na spol. částech budovy a pozemku parc. č. 474 o velikosti 120/19988, k. ú. Smíchov- záměr prodeje
9 220 19.03.2009 Č. p. 608 a č. p. 609, Pražského č. o. 21 a č. o. 23, se zastav. pozemky parc. č. 1020/66, 1020/65, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 608/18
9 221 19.03.2009 Č. p. 641 a č. p. 642 , Dreyerova č. o. 15 a č. o. 17, se zastav. pozemky parc. č. 1020/22, 1020/21, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 642/10
9 222 19.03.2009 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2008 z podkapitoly 0604 kultura
9 223 19.03.2009 Finanční příspěvek na preventivní akci pro žáky třetích tříd ZŠ z Prahy 5 - divadelní představení - Jeden za všechny, všichni za jednoho
9 224 19.03.2009 Mandátní smlouva o správě objektu - Radlická 47/2054, k.ú. Smíchov
9 225 19.03.2009 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2008 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika"
9 226 19.03.2009 Návrh smlouvy o svozu a odstranění separovaného komunálního odpadu od původce odpadů
9 227 19.03.2009 Zadání vypracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Rekonstrukce bytového domu Janáčkovo nábřeží 29/1072 včetně zbudování výtahu
9 228 19.03.2009 Úprava výše správní odměny pro rok 2009 správní firmě Centra a. s. za správu objektu Poliklinika Krškova a objektu nám.14. října 83 na základě míry inflace za rok 2008
9 229 19.03.2009 Aquapark Barrandov - záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení
9 230 19.03.2009 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 45/0/OOA/07 a k nájemní smlouvě č. 8/0/OOA/08 se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ 27254089, kterými se prodlužuje doba nájmu umístění reklamních zařízení
9 231 19.03.2009 Elišky Peškové 17/741 - záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2 na úřední desku MČ Praha 5
9 232 19.03.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - úprava smlouvy o nájmu NP - snížení předmětu nájmu o 5,25 m2 pro MUDr. Evu Holodniokovou, Brichtova 810, Praha 5, IČ 60164034
9 233 19.03.2009 Doplnění usnesení RMČ Praha 5 č. 7/192/2009 ze dne 3. 3. 2009 v bodě II. odst. 2. usnesení
9 234 19.03.2009 Nádražní 24/1301, k. ú. Smíchov - prodloužení nájemní smlouvy č. 55/OSM/01 uzavřené se společností outdoor akzent s. r. o., IČ 00545911 dne 18. 4. 2001 ve znění pozdějších dodatků na umístění 3 ks reklamních zařízení
9 235 19.03.2009 Plzeňská 174/2076, k. ú. Smíchov - žádost společnosti MediUp a. s., IČ 26306018, nájemce části objektu k umístění reklamního zařízení, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností IDOLS BRNO s. r. o., IČ 25534751
9 236 19.03.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - snížení ceny nájmu pro nájemce suterénních NP o celkové výměře 42,20 m2, Jaroslavu Sládkovou, Spytihněvova 162, Praha 2, IČ 44295839
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43