Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

6. zasedání rady dne 24.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 159 26.02.2009 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu: ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo náměstí 615/1 stavební úpravy pro přestěhování přípravného ročníku z MŠ Renoirova 648
6 160 26.02.2009 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
6 161 26.02.2009 Kartouzská 6/204 - žádost MUDr. Martiny Čermákové o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 6. 2000 na pronájem NP umístěných ve 2. patře budovy B o celkové výměře 50,76 m2
6 162 26.02.2009 Převzetí záštity nad projektem Sport bez předsudků 2009 - Praha bez předsudků 2009
6 163 26.02.2009 Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností NeXA, s. r. o
6 164 26.02.2009 Převzetí záštity nad VIII. ročníkem projektu Plavecko - běžecký pohár a Mistrovstvím Evropy Plavecko - běžeckého poháru
6 165 26.02.2009 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
6 166 26.02.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
6 167 26.02.2009 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
6 168 26.02.2009 Zastupování Denisy Kuncové, pracovnice zajišťující provoz galerie Portheimka, v době její nepřítomnosti Evou Neradovou - uzavření DPP
6 169 26.02.2009 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl. m. Prahy - př. řízení
6 170 26.02.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
6 171 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 164/103, k. ú. Košíře
6 172 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 164/102, k. ú. Košíře
6 173 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru - ateliéru č. 164/101, k. ú. Košíře
6 174 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 294/104, k. ú. Košíře
6 175 26.02.2009 Záměr prodeje nebytového prostoru 294/103, k. ú. Košíře
6 176 26.02.2009 Provedení veřejné zakázky s názvem "Rozšíření vyvolávacího a čekacího systému o pracoviště odd. místních poplatků odboru ekonomického Úřadu MČ Praha 5 v objektu Štefánikova 13, 15" dle ustanovení § 12, odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
6 178 26.02.2009 Výběr zhotovitele na realizaci chemického čištění otopných systémů základních a mateřských škol v rámci energetických úsporných opatření
6 179 26.02.2009 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Základní školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760