Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady dne 17.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 132 19.02.2009 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2008
5 133 19.02.2009 Podpora celosvětové kampaně "Vlajka pro Tibet"
5 134 19.02.2009 Žádost o pronájem pozemku č. parc. 1388 k. ú. Košíře - CP servis s. r. o.
5 135 19.02.2009 Pěší lávka vedoucí z parku Sacre Coeur do KOC Nový Smíchov - prodloužení doby nájmu o 2 roky pro nájemce, společnost RED division s. r. o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ 27229432
5 136 19.02.2009 Nám. 14. října 3/83 - zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1634/2006 ze dne 7. 11. 2006 v bodě II. odst. 1 usnesení
5 137 19.02.2009 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2843, k. ú. Smíchov za části pozemků parc. č. 2844/3 a poz. parc. č. 2844/4, k. ú. Smíchov
5 138 19.02.2009 NP - Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov, Regina Kolandová, souhlas s podnájmem
5 139 19.02.2009 NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
5 140 19.02.2009 NP Štefánikova 28/249, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
5 141 19.02.2009 NP Švédská 39/107, 35/1844, 37/1845, Praha 5 - Smíchov, MAXIMA, spol. s r. o., žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu
5 142 19.02.2009 NP Štefánikova 21/216, Praha 5 - Smíchov, Český helsinský výbor - záměr pronájmu
5 143 19.02.2009 NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou
5 144 19.02.2009 Č. p. 2265 , Radlická č. o. 92, se zastav. a souvis. pozemkem parc. č. 1438 a 1439, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2265/5
5 145 19.02.2009 Č. p. 2265, Radlická č. o. 92, se zastav. pozemkem parc. č. 1438 a souvis. pozemkem parc. č. 1439, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2265/6
5 146 19.02.2009 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 5 za rok 2008 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5 147 19.02.2009 Revokace usnesení 10/299/2006 ze dne 28. 2. 2006 - změna vlastníka budovy
5 148 19.02.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
5 149 19.02.2009 Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu v podílovém domě na adrese Vrázova 513/9, Praha 5 (podíl MČ činí 1/2) a žaloby na vymožení nedoplatků na nájemném
5 150 19.02.2009 Nabídka uvolněného bytu vybranému žadateli
5 151 19.02.2009 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 27