Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

4. zasedání rady dne 10.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 96 12.02.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
4 97 12.02.2009 Nabídka uvolněných bytů vybraným žadatelům
4 98 12.02.2009 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
4 99 12.02.2009 Ukončení nájemní smlouvy na část parc. č. 501 v k. ú. Motol - Svorová
4 100 12.02.2009 Prodej části pozemku č. parc. 386/1 k. ú. Motol vlastníkovi sousedních nemovitostí - Slatiny a. s.
4 101 12.02.2009 Záměr prodeje pozemku č. parc. 1184/3 k. ú. Smíchov vlastníkovi nemovitosti č. p. 96 - BD Franty Kocourka 10, Praha 5
4 102 12.02.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 506/2, k. ú. Radlice
4 103 12.02.2009 Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 375/1, k. ú. Hlubočepy a sousedních pozemků parc. č. 375/2 a 341/14
4 104 12.02.2009 Firma Elektroštika, s. r. o. žádá MČ Praha 5 na základě plné moci o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov
4 105 12.02.2009 Informace o udělených souhlasech v OSM od července do prosince 2008
4 106 12.02.2009 Dodatek ke smlouvě 76/OSM/99 ze dne 17. 5. 1999 z důvodu změny záhlaví smlouvy
4 107 12.02.2009 Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro parc. č. 90 a 141, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE distribuce a. s.
4 108 12.02.2009 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
4 109 12.02.2009 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
4 110 12.02.2009 Odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva Městské části Praha 5
4 111 12.02.2009 Žádost o záštitu starosty nad otevřením Rodinného centra Andílek
4 112 12.02.2009 Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb městské části Praha 5 pro roky 2009 - 2012
4 113 12.02.2009 Převod pozemku parc. č. 536/5 v k. ú. Radlice v rámci majetkového vypořádání vyplývajícího ze závěrů řízení v právní věci C 276/91 o vyklizení pozemku
4 114 12.02.2009 Záměr prodeje pozemku s právem stavby v k. ú. Smíchov
4 115 12.02.2009 Návrh na revokaci usnesení RMČ P5 č. 5/127/2007 ze dne 6. 2. 2007 v bodě I. odst.3.
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36