Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady dne 03.02.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 54 05.02.2009 Zpráva ze služební cesty na jednání VMČO při SMO ČR
3 55 05.02.2009 Záměr společného prodeje čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, Štěpařská č. o. 10, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy
3 56 05.02.2009 Změna způsobu prodeje domů č. p. 479 Vrchlického 51, č. p. 482 Vrchlického 49 a č. p. 483 Vrchlického 47, vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům
3 57 05.02.2009 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem " Anketa na téma doprava a parkování na území MČ Praha 5" - zóny placeného stání
3 58 05.02.2009 Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ P5
3 59 05.02.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
3 60 05.02.2009 Doplnění usnesení RMČ č. 22/788/2007 ze dne 12. 6. 2007 - záměr prodeje bytových domů specifikovaných v přiloženém seznamu jako celek právnickým osobám založeným z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ...
3 61 05.02.2009 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy "U Krtečka" Praha 5-Motol, Kudrnova 235 s účinností od 1. 2. 2009
3 62 05.02.2009 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 s platností od 1. 2. 2009 v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
3 63 05.02.2009 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podprogram A. Podpora terénní práce 2009 s finanční spoluúčastí městské části ve výši 30% z požadované dotace
3 64 05.02.2009 Prodej bytového domu č. p. 802 Holečkova 91 se zastav. pozemkem parc. č. 1282 a souvisejícím pozemkem parc. č. 1283, k. ú. Košíře dle Pravidel...
3 65 05.02.2009 Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku zn. ŠKODA Roomster, RZ 9A7 6855 ve prospěch sdružení PROGRESSIVE, a. o.
3 66 05.02.2009 Úprava rozpočtu roku 2009 - sociální dávky
3 67 05.02.2009 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 168/0/OŠK/2008
3 68 05.02.2009 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2009
3 69 05.02.2009 Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Bytové domy Barrandov Devonská" na pozemcích č. parc. 972 - 976, 977/2, 3 k. ú. Hlubočepy
3 70 05.02.2009 Č. p. 637 a č. p. 638, Pražského č. o. 30 a č. o. 32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26 a 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 638/1
3 71 05.02.2009 Č. p. 637 a č. p. 638 , Pražského č. o. 30 a č. o. 32, se zastav. pozemky parc. č. 1020/26, 1020/25, k. ú. Hlubočepy - záměr prodeje b. j. 637/10
3 72 05.02.2009 Č. p. 2503, Pechlátova č. o. 16, se zastav. pozemkem parc. č. 1381, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2503/3
3 73 05.02.2009 Č. p. 2503, Pechlátova č. o. 16, se zastav. pozemkem parc. č. 1381, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2503/6
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42