Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady dne 20.01.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 20 22.01.2009 Nepeněžitý dar nepotřebného hmotného majetku ve prospěch Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov, Čakovická 51, Praha 9, 190 00
2 21 22.01.2009 Dar ve formě finanční částky 5. 000,- Kč Marii Černé, matce Ely Černé, která se narodila ve FN Motol jako první občánek Městské části Praha 5 v roce 2009
2 22 22.01.2009 Personální záležitosti
2 23 22.01.2009 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro sociální oblast - V. Program - Podpora MČ v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 a návrh na jmenování komise na otevírání obálek pro poskytnutí účelové dotace V. program - Podpora MČ v oblasti sociálních služeb
2 24 22.01.2009 Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností BRAMON s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 9. 2. - 13. 2. 2009
2 26 22.01.2009 V Bokách II 21, záměr prodeje domu čp 246, se zast. pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k. ú. Hlubočepy
2 27 22.01.2009 Vrázova 9, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 513 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 462, k. ú. Smíchov
2 28 22.01.2009 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2976/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - prodej pozemku bude dle ÚPnHMP
2 29 22.01.2009 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1935/98, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavebních úprav při výstavbě Viladomů Poštovka
2 30 22.01.2009 Č. p. 415 Újezd 15 - přímý prodej bytové jednotky 415/17 k. ú. Malá Strana, Praha 5 novému oprávněnému nájemci bytu
2 31 22.01.2009 Uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky č. parc. 1475/94 a 1475/232 v k. ú. Košíře
2 32 22.01.2009 Kartouzská 6/204 - žádost MUDr. Lucie Jordákové o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 6. 2000 na pronájem NP umístěných v 1. patře budovy A o celkové výměře 30,2 m2
2 33 22.01.2009 Štefánikova 12/68 - žádost nájemce objektu, společnosti NDP CZ s. r. o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 2. NP objektu o celkové výměře 137 m2
2 34 22.01.2009 Radlická 112/2070 - odložení účinnosti nájemní smlouvy č. 52/0/OOA/08 uzavřené s Jozefem Potankou, IČ: 86894781 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu
2 35 22.01.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 7. 8. 1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A o celkové výměře 51,18 m2 o společnost FIMED s. r. o., IČ 28497392
2 36 22.01.2009 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
2 37 22.01.2009 Nabídka 2 uvolněných bytů vybraným žadatelům
2 38 22.01.2009 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
2 39 22.01.2009 NP Plzeňská 125/951, Praha 5 - Košíře, MUDr. Stanislava Kubšová, žádost o prodloužení nájemní smlouvy
2 40 22.01.2009 NP Radlická 47/2054, Praha 5 - Smíchov, Miloslava Siedemová, nová nájemní smlouva
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33