Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

42. zasedání rady dne 16.12.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
42 1413 18.12.2008 Dodatek č.2 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu nemovitosti týkající se prodloužení doby podnájmu 6 parkovacích míst
42 1414 18.12.2008 Úprava rozpočtu na rok 2008 - snížení účelové neinvestiční dotace z MPSV na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi
42 1415 18.12.2008 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2008 a s tím související navýšení upraveného rozpočtu na kap. 0413 a kap. 0813 a úpravu plánu zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2008
42 1416 18.12.2008 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a úpravu plánu zdaňované činnosti areálu Klikatá pro rok 2008
42 1417 18.12.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 22. 704, 50 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Polikliniky Barrandov
42 1418 18.12.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost Pavla Dobiáše, nájemce NP, o snížení ceny nájmu za pronájem NP umístěného v přízemí budovy A o celkové výměře 19,20 m2
42 1419 18.12.2008 Záměr prodeje volného stavebního pozemku č. parc. 1247 v k. ú. Smíchov
42 1420 18.12.2008 Pronájem části pozemků pro umístění reklamních zařízení - News Outdoor CR, s. r. o.
42 1421 18.12.2008 Tichá 3, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 1224 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 3297 a id.1/2 zahrady parcel. č. 3298, k. ú. Smíchov
42 1422 18.12.2008 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 942/56,942/51 a 942/118, k. ú. Hlubočepy
42 1423 18.12.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3088,3092 a 3094, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - scelení s pozemky žadatele
42 1424 18.12.2008 Nepeněžitý dar nepotřebného hmotného majetku ve prospěch Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 802/11, Praha 5
42 1425 18.12.2008 Pověření k dočasnému řízení Zdravotnického zařízení Smíchov
42 1426 18.12.2008 Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb Městské části Praha 5
42 1427 18.12.2008 Odkoupení bytového domu č. p. 508, Slávy Horníka č. o. 18, včetně zastavěného pozemku parc. č. 515 a souvis. pozemku parc. č. 516/2, vše k. ú. Košíře, společností Central Europe Holding a. s. za cenu 12. 000. 000,-- Kč
42 1428 18.12.2008 Zásady Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2009
42 1429 18.12.2008 Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení "Realizace střešních nástaveb na bytových domech - Lumiérů" dle § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
42 1430 18.12.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
42 1431 18.12.2008 Stanovisko k návrhu na umístění reklamních poutačů v areálu MČ Klikatá 90 c/1238, Praha 5 - Jinonice
42 1432 18.12.2008 Změny v půdních vestavbách
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39