Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

40. zasedání rady dne 02.12.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1346 04.12.2008 Dokumentace k územnímu řízení stavby "Rezidence Blaženka" na pozemku č. parc. 2499 k. ú. Smíchov
40 1347 04.12.2008 Výroba CD pro prezentaci mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 5
40 1348 04.12.2008 Dílčí zpráva o stavu postoupených pohledávek městskou částí Praha 5 Agentuře Praha 5, a. s.
40 1349 04.12.2008 Změna plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 pro rok 2008 správní firmy Centra a. s.
40 1350 04.12.2008 Č. p. 198 Plzeňská 49 - prodej půdní bytové jednotky č. 198/07 včetně příslušenství oprávněnému nájemci
40 1351 04.12.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 294 Mahenova 4
40 1352 04.12.2008 Úprava finančního vypořádání MČ Praha 5 za rok 2007
40 1353 04.12.2008 Změna závazných ukazatelů Tyršovy ZŠ a MŠ
40 1354 04.12.2008 Instalace nádob na separovaný odpad u domů v majetku MČ Praha 5 od roku 2009 vč. zanášky do domů a klíčů k uzamčení
40 1355 04.12.2008 V Bokách II, č. p. 246/21, Praha 5 na č. parcelním 989/8 - nutné opravy domu
40 1356 04.12.2008 Prodej b. j. 824/21, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
40 1357 04.12.2008 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5-Smíchov, U Železničního mostu 2629
40 1358 04.12.2008 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, Ing. arch. Martinem Sladkým, stavebníkem bytu č. 16 v domě U Paliárky č. p. 956, k. ú. Smíchov, Praha 5 a Bytovým družstvem U Paliárky 5 jako vedlejším účastníkem
40 1359 04.12.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu popř. prodeji části pozemku parc. č. 1838/31, k. ú. Košíře
40 1360 04.12.2008 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 265/14, k. ú. Jinonice za část pozemku parc. č. 267, k. ú. Jinonice
40 1361 04.12.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 16621 a 1019/1, k. ú. Hlubočepy
40 1362 04.12.2008 Žádost firmy SUPRAPHON MUSIC a. s. o prodloužení trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k. ú. Smíchov, ul. Pechlátova
40 1363 04.12.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 533/1 a 624/2, k. ú. Radlice
40 1364 04.12.2008 OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1295, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 1271/7 a pozemek parc. č. 1271/8, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
40 1365 04.12.2008 Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně poz. parc. č. 1255/3, 1257/14, 1249/7, 1253/8, 1253/11, 12, 17, 18, 1254/1, 3, 4 a 1254/5 , k. ú. Jinonice ve vlastnictví paní Kubrové za část poz. parc. č. 1032/1, k. ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44