Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

37. zasedání rady dne 04.11.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
37 1213 06.11.2008 Aquapark Barrandov - záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení
37 1214 06.11.2008 Arbesovo náměstí 13/782, k.ú. Smíchov - uzavření nájemní smlouvy se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, IČ: 45534306 na umístění reklamních zařízení na fasádu objektu
37 1215 06.11.2008 Záhorského 4/886 - dočasná úprava nájemného za pronájem objektu za období od 1.7.2008 do 30.6.2009 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462
37 1216 06.11.2008 Lidická 18/797 - uzavření nájemní smlouvy se sdružením Armáda Spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČ: 40613411
37 1217 06.11.2008 Kartouzská 6/204 - uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. s účinností od 1.10.2008
37 1218 06.11.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
37 1219 06.11.2008 Výsledky jednání z rozpočtového řízení II na r. 2008 - fin. prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání
37 1220 06.11.2008 Návrh na uložení smluvní pokuty 10 tis. Kč správní společnosti Centra, a. s.
37 1221 06.11.2008 Zborovská 6, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247, k. ú. Smíchov
37 1222 06.11.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 198 Plzeňská 49
37 1223 06.11.2008 Č. p. 2095, Plzeňská č. o. 150, se zastav. pozemkem parc. č. 3998, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2095/4
37 1224 06.11.2008 Pronájem služebního bytu v Tyršově ZŠ a MŠ
37 1225 06.11.2008 Rozdělovník publikace Petřín
37 1226 06.11.2008 Dny evropského dědictví 2008, přehled návštěvnosti
37 1227 06.11.2008 Smlouva o nákupu a užití poukázek Sodexho ASISTENCE uzavřená mezi MČ Praha 5 a společností Sodexho Pass Česká republika a. s.
37 1228 06.11.2008 Kartouzská 6/204 - žádost MUDr. Petra Sekyry, nájemce části NP o celkové výměře 26,47 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Top Dens s. r. o.
37 1229 06.11.2008 Pronájem části pozemku č. parc. 90 v k. ú. Smíchov - Arbesovo nám. 70/4
37 1230 06.11.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
37 1231 06.11.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
37 1232 06.11.2008 NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov, záměr pronájmu nebyt. prostor pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s. r. o.
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32