Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

32. zasedání rady dne 30.09.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1069 02.10.2008 Financování Podzimního dne seniorů 2008
32 1070 02.10.2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Institut klinické a experimentální medicíny Centrum Diabetologie
32 1071 02.10.2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Nadační fond Lucie
32 1072 02.10.2008 Návrh na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro o. s. Fórum 50 %
32 1073 02.10.2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro o. p. s. proFem
32 1074 02.10.2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro o. s. SENIOR FITNES
32 1075 02.10.2008 Zvýšení rozpočtu CSOP Praha 5 pro rok 2008
32 1076 02.10.2008 Čerpání z investičního fondu FZŠ Barrandov II ve výši 377,4 tis. Kč na rekonstrukci síťové kabeláže LAN
32 1077 02.10.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 198 Plzeňská 49
32 1078 02.10.2008 Zadání provedení rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu: ZŠ Waldorfská objekt Mezi Rolemi 647/2 - instalace plynové kotelny a rozvodů ÚT včetně přípojky - dodatečné stavební práce
32 1079 02.10.2008 Provedení veřejné zakázky "Zajištění rozvozu a svozu volebního a hlasovacího materiálu, včetně výpočetní techniky, do volebních okrsků Městské části Praha 5" dle § 12 odst. 3 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
32 1080 02.10.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření nájemní smlouvy se společností PATERSONE OIL s. r. o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 na pronájem NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěné v přízemí administrativní budovy
32 1081 02.10.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností Regios, a. s., se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy, IČ: 46356487 dne 1. 3. 2006 ve znění pozdějších dodatků
32 1082 02.10.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření nájemní smlouvy se společností Pražské služby, a. s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1 o výměře 1600 m2 za účelem zřízení sběrného dvora
32 1083 02.10.2008 NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení
32 1084 02.10.2008 NP Zborovská 58/81, Praha 5 - Malá Strana, schválení pronájmu pro Daniela Roučka
32 1085 02.10.2008 Č. p. 708, Na Celné č. o. 2, se zastav. pozemkem parc. č. 372, k. ú. Smíchov - záměr prodeje 1/2 WC - 0,5 m2 přináležící k byt. jednotce 708/9
32 1086 02.10.2008 Služební cesta zástupců MČ Prahy 5 a Úřadu MČ Praha 5 ve dnech 1. - 3. 10. 2008
32 1087 02.10.2008 Změna platového výměru ředitele Základní školy waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 (viz příloha neveřejné důvodové zprávy) s platností od 1. října 2008
32 1088 02.10.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 31