Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

30. zasedání rady dne 16.09.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1008 18.09.2008 Renovace plastik a pamětních desek, svěřených MČ Praha 5
30 1009 18.09.2008 Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí
30 1010 18.09.2008 Informace o udělených souhlasech v OSM od dubna do června 2008
30 1011 18.09.2008 Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov pro společnost Kalos spol. s r.o.
30 1012 18.09.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1475/252, k. ú. Košíře
30 1013 18.09.2008 Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1023/2, k. ú. Košíře
30 1014 18.09.2008 Plzeňská 129/948, k. ú.Košíře - uzavření nájemní smlouvy se společností Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4, IČ: 27625761 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu
30 1015 18.09.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost MUDr. Jany Chlupové, nájemce části NP o celkové výměře 66,41 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s Evou Bejšovcovou, DiS., IČ: 75143241
30 1016 18.09.2008 Prodej pozemku č. parc. 128/3 k. ú. Smíchov vlastníkům stavby garáže
30 1017 18.09.2008 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3103/1, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy - pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele
30 1018 18.09.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné kancelářské techniky ve prospěch Obvodního ředitelství MP Praha 5
30 1019 18.09.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
30 1020 18.09.2008 Úprava rozpočtu roku 2008 - účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči
30 1021 18.09.2008 Pod Žvahovem 29, prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parcel. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5
30 1022 18.09.2008 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, výpočetní technika
30 1023 18.09.2008 NP čp. 189, Praha 5 - Smíchov, vila Koulka, využití prostor pro potřeby OSS
30 1024 18.09.2008 NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Praha 5, Dana Šašková, neplacení nájemného za garáž
30 1025 18.09.2008 NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k. ú. Smíchov, Praha 5, Tomáš Martínek, pronájem 2 garáží
30 1026 18.09.2008 NP Lidická 41/406, Praha 5 - Smíchov, VENTURA, spol. s r. o., rozšíření předmětu nájmu
30 1027 18.09.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 164 Mahenova 2
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39