Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

26. zasedání rady dne 18.08.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
26 849 20.08.2008 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2008
26 850 20.08.2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 2+1 na adrese Malátova 91/1, Praha 5 - Smíchov s PaeDr. Zuzanou Kottovou
26 851 20.08.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
26 852 20.08.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
26 853 20.08.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
26 854 20.08.2008 Žádosti nájemců o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytu
26 855 20.08.2008 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
26 856 20.08.2008 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
26 857 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Mateřské škole U Krtečka Praha 5, se sídlem Kudrnova 235, PSČ 150 00, Praha 5
26 858 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Českému výboru pro UNICEF (Dětský fond OSN), Organizaci s mezinárodním prvkem, se sídlem Elišky Peškové 17/741, PSČ 155 21, Praha 5
26 859 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Radlice se sídlem Radlická 140/115, PSČ 150 00, Praha 5
26 860 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského se sídlem Malostranské nám. 26, PSČ 118 00, Praha 1
26 861 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Mateřské škole "Slunéčko" Praha 5 - Košíře se sídlem Beníškové 988, Praha 5 - Košíře
26 862 20.08.2008 Nepeněžitý dar nepotřebné výpočetní techniky Fakultní základní škole s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK se sídlem Drtinova 1/1861, Praha 5 - Smíchov
26 863 20.08.2008 Na Hřebenkách 3a/2765 - žádost nájemce, Mgr. Kamily Benešové, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621, o odpuštění nájemného v období od 1.7.2008 - 31.8.2008 v částce ve výši 13.551,- Kč
26 864 20.08.2008 Elišky Peškové 17/741 - ukončení smlouvy o nájmu NP č. 89/0/OOA/07 uzavřené dne 19.12.2007 s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6 dle čl. VIII. odst. 1b) - výpovědí dané nájemcem
26 865 20.08.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. s Jiřím Kepkou, V Stráni 370/10, Praha 5, IČ: 67770762 z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1.7.2008
26 866 20.08.2008 1. Pražská pláž - změna nájemce
26 867 20.08.2008 Klikatá 1238/90c - uzavření nájemní smlouvy se společností NetSmart s.r.o., se sídlem Pod Strojírnami 706/5, Praha 9, IČ: 27883906 na pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2 umístění v přízemí administrativní budovy
26 868 20.08.2008 Tichá 3, záměr koupě id. 1/2 domu čp. 1224 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 3297 a id.1/2 zahrady parcel. č. 3298, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26