Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

29. zasedání rady dne 09.09.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 975 11.09.2008 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Aquadream a. s., Polikliniky Barrandov, ostatní zdaňované činnosti a správní firmy Centra a. s. pro rok 2008
29 976 11.09.2008 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2008, chemické čištění topných soustav v objektech škol a s tím související navýšení upraveného rozpočtu na kap. 0413 - opravy a udržování školství
29 977 11.09.2008 Varhanní koncert v rámci Dnů evropského dědictví 2008 - dohoda o provedení práce
29 978 11.09.2008 Prodej b. j. 857/01, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci bytu
29 979 11.09.2008 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce pozemků s TSK a MHMP v rámci plánované investiční akce "Oprava Tilleho náměstí, k. ú. Hlubočepy, Praha 5"
29 980 11.09.2008 Návrh na provedení rozpočtového opatření pro realizaci projektu "Podzemní kontejnery"
29 981 11.09.2008 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
29 982 11.09.2008 Prodej bytového domu č. p. 504, Vrchlického č. o. 4, se zastav. pozemkem parc. č. 1353 , k. ú. Košíře dle Pravidel
29 983 11.09.2008 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
29 984 11.09.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
29 985 11.09.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
29 986 11.09.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
29 987 11.09.2008 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
29 988 11.09.2008 Návrh na jmenování Mgr. Renáty Pavláskové, asistentky zást. starosty L. Herolda, do funkce tajemnice redakční rady měsíčníku Pražská pětka
29 989 11.09.2008 Prodej b. j. 860/10, k. ú. Hlubočepy Leoši Basíkovi
29 990 11.09.2008 Úprava odpisového plánu CSOP Praha 5 pro rok 2008
29 991 11.09.2008 Žádost o. s. Athinganoi o odpuštění smluvní pokuty za užívání NP č. 901, 902 U Královské louky 5/918, Praha 5
29 992 11.09.2008 Preventivní očkování vybraných 30 strážníků městské policie proti hepatitidě typu A
29 993 11.09.2008 Vyřazení - likvidace 47 ks nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Městské části Praha 5
29 994 11.09.2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt primární prevence o. s. Prak na území MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 33