Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

23. zasedání rady dne 01.07.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 757 03.07.2008 Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
23 758 03.07.2008 Záměr prodeje pozemku č. parc. 1712/6 v k. ú. Hlubočepy vlastníkům stavby garáže
23 759 03.07.2008 Návrh na uzavření nové smlouvy o odběru elektrické energie
23 760 03.07.2008 Záštita nad Smíchovským festivalem alpinismu, který se koná ve dnech 21. až 23. listopadu 2008
23 761 03.07.2008 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci mezi MČ Praha 5 a AK Zavadil & Zlesák
23 762 03.07.2008 Dodatky č. 2, 7 a 9 k obstaravatelským smlouvám z roku 1993 mezi MČ Praha 5 a správní firmou Centra a. s.
23 763 03.07.2008 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
23 764 03.07.2008 Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
23 765 03.07.2008 Klikatá 1238/90c - pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2 umístěný v přízemí administrativní budovy pro společnost NetSmart s. r. o., se sídlem Pod Strojírnami 706/5, Praha 9, IČ: 27883906 za roční nájemné ve výši 36.500,- Kč bez DPH
23 766 03.07.2008 Kartouzská 6/204 - uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 ze dne 19. 5. 2006 se společností Medifin s. r. o., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804
23 767 03.07.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 14. 11. 1994 ve znění pozdějších dodatků s Marií Volfovou ZUBNÍ LABORATOŘ na pronájem NP umístěných v budově A o celkové výměře 39,40 m2 o Petra Bezeckého, jako druhého nájemce
23 768 03.07.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření sml. o nájmu NP uzavřené dne 6. 8. 1996 ve znění pozdějších dodatků s MUDr. Martinem Opočenským na pronájem NP umístěných v budově A o celkové výměře 54,03 m2 o společnost Medop s. r. o. jako druhého nájemce
23 769 03.07.2008 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - žádost MUDr. Ivanky Douchové, nájemce části NP o celkové výměře 54,26 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s MUDr. Andreou Stolzovou
23 770 03.07.2008 1. Pražská pláž - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností RZA MEDIA s. r. o., se sídlem U Zvonařky 994/15, Praha 2, IČ: 26792061 dne 10. 7. 2006 ve znění dodatku č. 1
23 771 03.07.2008 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1749/1 a parc. č. 1749/2, k. ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
23 772 03.07.2008 Prodloužení souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 5062, k. ú. Smíchov z vlastnictví MČ Praha 5 - zařízení staveniště
23 773 03.07.2008 Stanovisko k prodeji nebo pronájmu pozemku parc.č. 1671, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl.m.Prahy za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele
23 774 03.07.2008 Návrh nového dopravního režimu v ul. Na Hřebenkách
23 775 03.07.2008 Jmenování představitele Úřadu městské části Praha 5 pro jakost
23 776 03.07.2008 Fyzická likvidace nepotřebného hmotného majetku ve vlastnictví MČ P5 umístěného ve Zdravotnickém zařízení Smíchov, Kartouzská 6, Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 35