Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

22. zasedání rady dne 24.06.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
22 730 26.06.2008 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
22 731 26.06.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: MŠ Peroutkova 1004/24 přístavba sociálního zázemí a dispoziční úpravy stávajícího
22 732 26.06.2008 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí při podzimních volbách do Senátu P ČR v roce 2008
22 733 26.06.2008 Návrh na technické zabezpečení oplocení sportoviště ve vnitrobloku ulic Lohniského a Gabinova, pozemek parc. č.1040/58, k. ú. Hlubočepy
22 734 26.06.2008 Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
22 735 26.06.2008 Změna platového výměru ředitelky mateřské školy v souvislosti s navýšením kapacity Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 a v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5"
22 736 26.06.2008 Směrnice č. 2/2008 o hospodaření s finančními prostředky a její účinnost od 1. 7. 2008
22 737 26.06.2008 Pod Žvahovem 5/463 - uzavření nájemní smlouvy s firmou Danilo Česal - Restaurátorská huť Dantik, se sídlem Noutonická 527/9, Praha 5, IČ: 15315118
22 738 26.06.2008 Na Hřebenkách 3a/2765 - uzavření nájemní smlouvy s Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621
22 739 26.06.2008 Pořízení video nahrávky z "Mezinárodního koncertu akustických kytar"
22 740 26.06.2008 Návrh na pronájem 7 bytů z kvóty MHMP určených pro MČ Praha 5
22 741 26.06.2008 Změny v půdních vestavbách
22 742 26.06.2008 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
22 743 26.06.2008 Návrh na jmenování hodnotitelů žádostí pro poskytnutí účelové dotace V. program - Podpora městských částí v sociální oblasti
22 744 26.06.2008 Zadání veřejné zakázky: ZŠ Kořenského 10/760, Praha 5 - rekonstrukce tělocvičny, přístavba šaten a úprava školního hřiště
22 745 26.06.2008 Návrh na uzavření smlouvy o provozování plynárenského zařízení s Pražskou plynárenskou Distribuce a. s. na provoz. plynárenského zař., které bude vybudováno v rámci VZ: ZŠ Waldorfská objekt Mezi Rolemi 647/2- instalace plynové kotelny vč. přípojky
22 746 26.06.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: ZŠ Grafická 1060/13 , objekt MŠ Holečkova 38, provedení nové elektropřípojky
22 747 26.06.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: FZŠ V Remízku 919 -rekonstrukce střechy pavilónů U1, U2 včetně zateplení
22 748 26.06.2008 Žádost o souhlas s umístěním pochozí rohože s vyznačeným Olympijským rekordem na pěší zóně Anděl v dnech 1. 7. - 31. 8. 2008 v rámci "Kampaně na podporu Českého olympijského týmu"
22 749 26.06.2008 Průměrná docházka mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 a přehled naplněnosti ve školním roce 2007/2008
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 27